06/12/2022 - 13:41

Thúc đẩy phong trào thi đua học tập thường xuyên, học tập suốt đời 

(CT) - Hội Khuyến học (HKH) TP Cần Thơ vừa ban hành 2 kế hoạch liên quan đến việc xây dựng xã hội học tập (XHHT) trên địa bàn thành phố.

Tuyên dương các giáo viên, cán bộ quản lý đã có đóng góp cho sự nghiệp khuyến học khuyến tài của thành phố tại Lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022.

Tuyên dương các giáo viên, cán bộ quản lý đã có đóng góp cho sự nghiệp khuyến học khuyến tài của thành phố tại Lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022.

Cụ thể, Kế hoạch “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị trên địa bàn TP Cần Thơ đến năm 2030” xác định tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thi đua, học tập thường xuyên, liên tục, suốt đời thông qua việc nhân rộng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập” “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”. Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong xây dựng các mô hình học tập. Phấn đấu đến năm 2025, có 100% cán bộ và hội viên HKH thành phố được học tập, quán triệt các chủ trương, chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của Trung ương và của Thành ủy, UBND thành phố về công tác này; 75% gia đình được công nhận đạt danh hiệu “Gia đình học tập”; 70% dòng họ được công nhận đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”; 80% cộng đồng được công nhận đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”; 85% các tổ chức, cơ quan, trường học, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn xã, phường, thị trấn được công nhận đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”…

Kế hoạch thực hiện Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn TP Cần Thơ hướng đến thúc đẩy việc học tập suốt đời để cán bộ, hội viên và nhân dân Cần Thơ phát triển toàn diện. Chương trình nhằm khuyến khích, tạo cơ hội công bằng, điều kiện thuận lợi cho mọi cá nhân trong tổ chức, đơn vị, gia đình, mọi công dân trong xã hội được tham gia học tập. Qua đó đáp ứng yêu cầu của chương trình chuyển đổi số trên địa bàn TP Cần Thơ và quốc gia. Đồng thời chương trình đề ra các chỉ tiêu và giải pháp cụ thể theo từng giai đoạn, đáp ứng thành công mô hình Công dân học tập. 

Tin, ảnh: B.Kiên

Chia sẻ bài viết