01/11/2019 - 22:05

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi phát triển nhanh, bền vững 

Sáng 1-11, thực hiện Chương trình Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIV, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người dân tộc thiểu số; xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu đi đôi với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới quốc gia; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước.

Thảo luận toàn thể tại Hội trường, các đại biểu Quốc hội đều bày tỏ cơ bản đồng tình với sự cần thiết xây dựng Đề án; và cho rằng Đề án đã được chuẩn bị bài bản, công phu, nghiêm túc... Tuy nhiên, đại biểu đề nghị, cần quan tâm, bổ sung vấn đề lồng ghép giới vào trong mục tiêu của Đề án, cũng như các tiểu Đề án. Đại biểu cũng đề nghị Chính phủ làm rõ việc tích hợp các chính sách về dân tộc trong Đề án. Các đại biểu bày tỏ băn khoăn về nguồn vốn thực hiện Đề án và đề nghị Chính phủ cần phải quy định rõ mức ngân sách cần chi để bố trí thực hiện Đề án.

Các đại biểu Quốc hội cũng đề nghị đồng bộ hóa, tập trung các chính sách, nguồn lực phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số vào một đầu mối; kết hợp hiệu quả giữa đầu tư ngân sách gắn với việc huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện đề án; hợp lý hóa các chính sách hỗ trợ; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu (đường giao thông, điện, thông tin, trường học, trạm y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng) và nguồn vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội, phát triển các mô hình sản xuất gắn với lợi thế, đặc thù của địa phương, hỗ trợ kết nối thị trường... để đồng bào phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, chủ động vươn lên thoát nghèo...

Phát biểu kết thúc phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo cho đời sống của đồng bào miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn; dưới sự lãnh đạo của Đảng nhiều chính sách dân tộc đã đi vào cuộc sống và đạt được những thành tựu quan trọng. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị, nội dung Đề án cần quan tâm phát triển lâm nghiệp, nhà ở, đất ở… đảm bảo người nhân sống được từ rừng; đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số; lồng ghép nội dung bình đẳng giới; đặc biệt quan tâm đến những dân tộc còn ít người; coi trọng công tác tuyên truyền, khích lệ đồng bào tự lực vươn lên, không cam chịu đói nghèo; duy trì và phát huy bản sắc dân tộc; phát huy kinh tế du lịch địa phương.

THU PHƯƠNG- NGHĨA ĐỨC (quochoi.vn)

Chia sẻ bài viết