11/06/2020 - 05:59

Thuận lợi khi thực hiện thủ tục hành chính 

Công tác cải cách hành chính (CCHC) của chính quyền cấp cơ sở ở huyện Cờ Đỏ có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn, nhất là những người trực tiếp tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính đã không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công việc, góp phần giảm thời gian, chi phí và công sức của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính.

Người dân làm thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND huyện Cờ Đỏ.

Gần 11 giờ, tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND xã Trung Thạnh, vẫn còn nhiều người đến giao dịch, làm thủ tục hành chính. Ông Nguyễn Minh Huy, ngụ xã Trung Thạnh, vui vẻ nói: “Tôi nhận thấy việc giải quyết hồ sơ hành chính của xã hiện nay có nhiều đổi mới. Quy trình giải quyết được rút gọn, thời gian giải quyết nhanh hơn. Cán bộ, công chức khá thân thiện, nhiệt tình khi giải quyết hồ sơ cho người dân”.

Xác định công tác CCHC là khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, UBND xã Trung Thạnh luôn chú trọng rút ngắn quy trình giải quyết hồ sơ, rút gọn thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, dân chủ, trong sạch và chuyên nghiệp. Ông Nguyễn Thành Đạt, Chủ tịch UBND xã Trung Thạnh, cho biết: “Mỗi ngày, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND xã tiếp nhận, giải quyết khoảng 50 hồ sơ, chủ yếu liên quan đến nội dung hộ tịch và chứng thực. Để giải quyết kịp thời thủ tục hành chính cho bà con, UBND xã bố trí cán bộ, công chức có trình độ, năng lực làm việc tại Bộ phận Một cửa. Địa phương trang bị đầy đủ phương tiện: máy tính, máy photocopy, máy in, máy scan,... phục vụ người dân đến giao dịch. Đồng thời, áp dụng các phần mềm quản lý hộ tịch và phần mềm dùng chung cho Bộ phận Một cửa để giải quyết hồ sơ đúng quy trình, quy định”.

Tại UBND xã Thới Xuân, công tác CCHC đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ khi áp dụng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, UBND xã Thới Xuân tạo lập được đầu mối chung quản lý, vận hành thống nhất, hiện đại, giải quyết nhanh, hiệu quả các hồ sơ của tổ chức, công dân và doanh nghiệp.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND xã Thới Xuân đã giải quyết 325 hồ sơ, trong đó trả trước hạn 286 hồ sơ, trả đúng hạn 27 hồ sơ, còn 12 hồ sơ đang giải quyết, không có trường hợp trễ hạn. Việc thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong lĩnh vực đất đai được 44 hồ sơ, trong đó trả cho dân 35 hồ sơ, còn lại đang giải quyết 9 hồ sơ. Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú được 62 hồ sơ… Ông Lê Quốc Việt, Chủ tịch UBND xã Thới Xuân, cho biết: “Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giải quyết hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND xã đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần làm cho hoạt động của cơ quan hành chính đạt hiệu quả hơn. Từ đó, giảm được thời gian giải quyết hồ sơ so với trước đây, tạo được sự hài lòng đối với tổ chức, công dân. Ngoài ra, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên so với trước. Đặc biệt, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, kỹ năng hành chính, khả năng xử lý, giải quyết công việc của cán bộ, công chức ngày một tốt hơn…”.

UBND huyện Cờ Đỏ thường xuyên quan tâm, chỉ đạo việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, nhất là chất lượng hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. Việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại các xã, thị trấn luôn được kiểm tra, giám sát; qua đó, kịp thời phát hiện những thiếu sót, tồn tại trong thủ tục, quy trình giải quyết hồ sơ để có hướng chỉ đạo chấn chỉnh, từng bước phục vụ tốt cho tổ chức, công dân.

Ông Nguyễn Trường Thọ, Quyền Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ, cho biết: “Chúng tôi sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết các vướng mắc về thủ tục hành chính nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng CCHC của huyện. Đồng thời, tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch và hiệu quả. Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc. Tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức từ huyện đến các xã, thị trấn, đảm bảo vận hành tốt phần mềm quản lý hồ sơ hành chính vào Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả từ xã đến huyện…”.

Bài, ảnh: Chấn Hưng

Chia sẻ bài viết