09/01/2012 - 09:14

Thu xếp trên 3 tỉ USD vốn nước ngoài cho các dự án điện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, EVN đang tập trung mọi nỗ lực để thu xếp và phân bổ các nguồn vốn đáp ứng kế hoạch đầu tư năm 2012, nhất là các dự án nguồn và lưới điện trọng điểm, cấp bách.

Theo đó, EVN tập trung thu xếp các khoản vay ODA mới với tổng nguồn vốn đạt trên 2 tỉ USD và khoảng 1 tỉ USD vốn vay thương mại nước ngoài. Trong đó, Ký kết Thỏa thuận khung cho Chương trình đầu tư lưới điện truyền tải theo hình thức tài trợ phân kỳ trong giai đoạn 2011-2020 trị giá khoảng 730 triệu USD; Ký kết khoản vay dự án Phân phối hiệu quả vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) trị giá khoảng 378,9 triệu USD; Ký kết hiệp định vay cho chương trình Hỗ trợ dự án Nhiệt điện Ô Môn III; đàm phán khoản vay của Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) trị giá 330 triệu USD cho dự án Ô Môn IV; Ký kết khoản vay Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 2 của WB trị giá 200 triệu USD. Đồng thời thúc đẩy Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) thu xếp nguồn vốn đồng tài trợ từ các ngân hàng khác như WB, KfW, Cơ quan phát triển Pháp (AFD), Tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) trị giá khoảng 1 tỉ USD cho đầu tư mới và cải tạo lưới điện phân phối. Ngoài ra, EVN cũng dự kiến vay vốn KfW cho các dự án mới như các Chương trình đầu tư lưới điện truyền tải (300 triệu EUR); Phát triển lưới điện thông minh (Smartgrid-200 triệu EUR); nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn giai đoạn 2 (120 triệu EUR); dự án Phát triển lưới điện khu vực thành thị (39 triệu EUR); dự án điện gió Phú Lạc 1 (35 triệu EUR).

Như vậy, trong năm 2012, EVN sẽ thực hiện tổng khối lượng đầu tư khoảng 75.567 tỉ đồng, tăng 18,7% so với thực hiện năm 2011; trong đó đầu tư thuần là 52.248 tỉ đồng, tăng 21,1% và trả nợ gốc, lãi vay là 22.851 tỉ đồng. Với nguồn vốn này, EVN sẽ đưa vào vận hành 8 tổ máy thuộc 4 dự án là Thủy điện Sơn La, Đồng Nai 4, Bản Chát, Kanak với tổng công suất 1.373MW; đồng thời khởi công 4 dự án là Nhiệt điện Duyên Hải 3, Ô Môn I, Thái Bình 1 và Thủy điện Trung Sơn với tổng công suất 2.390 MW cũng như chuẩn bị các điều kiện để tiếp tục khởi công các dự án tiếp theo như Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Ô Môn IV và dự án cơ sở hạ tầng của Trung tâm điện hạt nhân Ninh Thuận.

MAI PHƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết