06/12/2022 - 09:22

Long An

Thu hút 102 dự án đầu tư mới

(CT) - Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An cho biết đến nay toàn tỉnh có 37 khu công nghiệp (KCN) với tổng diện tích quy hoạch 12.285ha. Năm nay các KCN thu hút được 102 dự án đầu tư mới tăng 23% so với cùng kỳ. Về vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn FDI 539,4 triệu USD tăng 30%, vốn đầu tư trong nước 16.544,82 tỉ đồng tăng 59% so với cùng kỳ năm trước. Nhằm tạo thuận lợi trong môi trường thu hút đầu tư theo hướng giảm thiểu thời gian, đơn giản hóa về thủ tục hành chính, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã giải quyết hồ sơ đúng hẹn 100%, trong đó trước hẹn 90% và nhất là có trên 35% giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp trong ngày sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Theo đánh giá của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An, mặc dù ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nhưng thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn ngày càng tăng, việc hình thành và phát triển thêm nhiều KCN đã tạo điều kiện thu hút lượng lớn vốn đầu tư cho phát triển công nghiệp và kinh tế - xã hội, tạo thêm năng lực sản xuất mới, với nguồn hàng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Bên cạnh đó còn góp phần đẩy nhanh tốc độ CNH, HĐH định hướng phát triển công nghiệp theo quy hoạch, tránh tự phát, phân tán; tiết kiệm đất đai; sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư, nâng cao giá trị.

NGUYÊN ĐẠT (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết