11/01/2019 - 16:38

Thu hồi chủ trương đầu tư đối với phần diện tích chưa triển khai thực hiện trong khu công nghiệp Hưng Phú 1 và Hưng Phú 2

(CT)- Ngày 11-1, Ban Quản lý (BQL) Các Khu chế xuất và Công nghiệp (KCX&CN) Cần Thơ họp công bố 2 Công văn của UBND TP Cần Thơ về việc thu hồi chủ trương đầu tư đối với phần diện tích chưa triển khai thực hiện tại khu công nghiệp (KCN) Hưng Phú 2 (Khu 2A) và KCN Hưng Phú 1 (cụm B).

Tại cuộc họp, BQL Các KCX&CN Cần Thơ đã công bố Công văn số 4316/UBND-XDĐT (ngày 20-12-2018) của UBND thành phố “Về việc thu hồi chủ trương đầu tư đối với phần diện tích khoảng 35ha thuộc dự án KCN Hưng Phú 1 (cụm B)” do Công ty cổ phần KCN Sài Gòn-Cần Thơ làm chủ đầu tư; Công văn số 4465/UBND-XDĐT (ngày 28-12-2018) của UBND thành phố “Về việc thu hồi chủ trương đầu tư đối với phần diện tích khoảng 60ha thuộc dự án KCN Hưng Phú 2 (Khu 2A) do Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng và Xây lắp thương mại BMC làm chủ đầu tư.

UBND thành phố giao BQL Các KCX&CN Cần Thơ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND quận Cái Răng và các cơ quan có liên quan làm việc với Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng và Xây lắp thương mại BMC, Công ty cổ phần KCN Sài Gòn-Cần Thơ xác định cụ thể vị trí phần diện tích thu hồi chủ trương đầu tư. BQL chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham mưu phương án mời gọi nhà đầu tư mới tiếp tục vào thực hiện dự án tại đây theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Đồng thời, rà soát các văn bản có liên quan đến phần diện tích 35ha ở KCN Hưng Phú 1 (cụm B) và 60ha ở KCN Hưng Phú 2 (Khu 2A) để tiến hành giải quyết theo thẩm quyền.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết