18/07/2019 - 18:20

Thông tin về chế độ an dưỡng phục hồi sức khỏe

Cử tri đề nghị thông tin về tiêu chuẩn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với đối tượng là bộ đội nghỉ hưu. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Chế độ chính sách an điều dưỡng đối với cán bộ quân đội nghỉ hưu được Bộ Quốc phòng quy định tại Thông tư số 158/2011/TT-BQP ngày 15-8-2011. Theo đó, đối tượng áp dụng được quy định tại Điều 2 và các chế độ, tiêu chuẩn an dưỡng được quy định tại Điều 4 của Thông tư.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, hằng năm, căn cứ vào chỉ tiêu phân bổ của Quân khu cấp phiếu an điều dưỡng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phân bổ cho các quận, huyện, để mời cán bộ quân đội nghỉ hưu đi an điều dưỡng. Trên cơ sở số phiếu phân bổ, Ban Chỉ huy Quân sự quận, huyện cấp xét chọn đối tượng, báo cáo danh sách về Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố để tổ chức đi an điều dưỡng theo đoàn.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chân thành tiếp thu ý kiến, kiến nghị, phản ảnh của cử tri. Đồng thời chỉ đạo đơn vị chuyên môn thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội đến với gia đình và người có công với cách mạng, cán bộ quân đội nghỉ hưu trên địa bàn thành phố.

Rất mong cử tri trên địa bàn thành phố theo dõi các chế độ chính sách được Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố triển khai tuyên truyền trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình TP Cần Thơ, chuyên mục quốc phòng toàn dân lúc 18 giờ 10 phút tối thứ năm cách tuần (mỗi tháng 2 kỳ) và phát lại vào 6 giờ sáng hôm sau (thứ sáu) và trên Báo Cần Thơ, chuyên trang quốc phòng, số ra vào thứ tư hằng tuần.

Chia sẻ bài viết