01/12/2023 - 20:26

Thống nhất nội dung kỳ họp cuối năm 2023 của HÐND thành phố 

(CT) - Ngày 1-12, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố, chủ trì cuộc họp trao đổi, thống nhất nội dung kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) của HÐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ðại diện Thường trực HÐND thành phố, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN, lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố cùng dự.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại cuộc họp.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại cuộc họp.

Theo kế hoạch, trước kỳ họp thứ 13 của HÐND thành phố, Thường trực HÐND, UBND thành phố và các sở, ban, ngành thành phố trình 43 báo cáo (trong đó, Thường trực HÐND thành phố trình 3 báo cáo, các ban của HÐND thành phố trình 8 báo cáo, UBND thành phố trình 20 báo cáo, các cơ quan tư pháp trình 3 báo cáo và các sở, ngành trình 9 báo cáo) và 1 thông báo của Ban Thường trực Ủy Ban MTTQVN thành phố. Thường trực HÐND thành phố trình 3 dự thảo nghị quyết theo tờ trình, UBND thành phố trình 29 dự thảo nghị quyết kèm theo tờ trình.

Qua thẩm tra của các ban của HÐND thành phố, kết quả rà soát của Thường trực HÐND thành phố và thảo luận tại cuộc họp, các đại biếu thống nhất sẽ trình tại kỳ họp thứ 13 của HÐND thành phố 43 báo cáo và 1 thông báo. Ðồng thời, sẽ trình HÐND thành phố xem xét, quyết nghị thông qua 3 dự thảo nghị quyết kèm theo tờ trình của Thường trực HÐND thành phố; 21/24 dự thảo nghị quyết kèm theo tờ trình của UBND đã được các ban của HÐND thành phố thẩm tra (3 dự thảo nghị quyết kèm theo tờ trình chưa đủ điều kiện trình). 5 dự thảo nghị quyết kèm theo tờ trình chưa được thẩm tra (do UBND thành phố gởi tài liệu trễ) sẽ được các ban của HÐND thành phố tiếp tục thẩm tra, nếu đủ cơ sở pháp lý sẽ trình HÐND thành phố xem xét, quyết nghị.

Ðồng chí Phạm Văn Hiểu đề nghị UBND thành phố và các cơ quan soạn thảo các báo cáo, dự thảo nghị quyết của HÐND thành phố kèm theo tờ trình chủ động phối hợp Thường trực HÐND, các ban của HÐND thành phố tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung các báo cáo, dự thảo nghị quyết của HÐND. Qua đó, đảm bảo các nghị quyết của HÐND thành phố ban hành đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 13 của HÐND thành phố sẽ diễn ra trong các ngày 6, 7 và 8-12.

THỤY KHUÊ

Chia sẻ bài viết