25/02/2011 - 21:21

Thiếu vốn cho các dự án nông nghiệp cấp bách năm 2011

Do gặp khó khăn về nguồn vốn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang kiến nghị với Chính phủ xem xét bổ sung vốn năm 2011 từ nguồn vượt thu năm 2010 để thực hiện một số dự án cấp bách nhất nhằm phòng chống, giảm nhẹ thiên tai gồm: các dự án xử lý cấp bách và tu bổ đê điều; công trình chỉnh trị sông Quảng Huế (tỉnh Quảng Nam) và dự án chống ngập thành phố Hồ Chí Minh (đối với các công trình do Bộ quản lý). Tổng số nguồn vốn dự kiến cần bổ sung là 736,5 tỉ đồng.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, so với nhu cầu vốn đầu tư phát triển của ngành thì số vốn Bộ được Chính phủ giao trong năm chỉ đáp ứng khoảng 33% nhu cầu, tương đương với hơn 3.672 tỉ đồng (trong đó, vốn trong nước hơn 1.519 tỉ đồng, vốn nước ngoài là 2.153 tỉ đồng). Với số vốn này Bộ Nông nghiệp đang gặp khó trong bố trí kế hoạch và giải quyết các mục tiêu cấp bách của ngành.

Hiện có 31 công trình thủy lợi đang thi công có khả năng phải dừng lại, trong đó 22 công trình có thể hoàn thành trong năm 2011 nếu được bố trí vốn. Ngoài ra, nguồn vốn cho một số lĩnh vực khác cũng rất ít, ngành thủy sản được cân đối hơn 20,4 tỉ đồng, bằng 23% nhu cầu; Chương trình giống thủy sản, giống vật nuôi cũng chỉ đáp ứng được 52% nhu cầu thực tế...

HOÀNG TÙNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết