13/09/2019 - 18:11

Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thi hành kết luận của Kiểm toán nhà nước là rất cần thiết

 (TTXVN)- Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 37, sáng 13-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước đã bổ sung quyền khiếu nại của đối tượng được kiểm toán. Theo đó, sửa đổi, bổ sung khoản 4 và khoản 5 Điều 56 theo hướng đơn vị được kiểm toán có quyền khiếu nại về hành vi của thành viên Đoàn kiểm toán trong quá trình thực hiện kiểm toán, về đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị kiểm toán trong báo cáo kiểm toán khi có căn cứ cho rằng hành vi của thành viên Đoàn kiểm toán, đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị kiểm toán trong báo cáo kiểm toán đó là trái pháp luật, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Tổng Kiểm toán Nhà nước, đơn vị được kiểm toán có quyền khởi kiện theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Tuy nhiên, dự thảo Luật cũng quy định, trong thời gian giải quyết khiếu nại hoặc khởi kiện, đơn vị được kiểm toán vẫn phải thực hiện đầy đủ, kịp thời kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước, trừ trường hợp Tổng Kiểm toán Nhà nước và cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước...

Kết luận Phiên làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiểu cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với các ý kiến tiếp thu, giải trình; đồng thời khẳng định quan điểm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là không mở rộng đối tượng được kiểm toán mà giữ nguyên theo luật hiện hành. Về quy định trách nhiệm thi hành kết luận của kiểm toán, cũng như thực hiện quyền khiếu nại của đối tượng được kiểm toán, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng việc thi hành kết luận của Kiểm toán nhà nước là rất cần thiết vì nội dung này đã được quy định rõ trong luật và hoàn toàn hợp lý...

Chia sẻ bài viết