11/09/2020 - 18:09

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN:

Thi đua xây dựng và phát triển TP Cần Thơ theo tinh thần Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị 

(CT) - Chiều 11-9, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ tổ chức Đại hội thi đua yêu nước (TĐYN) lần thứ V (2020-2025). Các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua – Khen thưởng Trung ương; Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 9; Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ… đến dự.

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQVN và thành phố dự Đại hội. Ảnh: ANH DŨNG

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQVN và thành phố dự Đại hội. Ảnh: ANH DŨNG

Đại hội thống nhất đánh giá, 5 năm qua, Thành ủy, UBND thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nội dung, yêu cầu, quy định của công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời, phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 gắn với thực hiện chủ đề hằng năm và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, các cấp, các ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân thành phố hưởng ứng tích cực, thực hiện phong trào thi đua có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh. Phong trào TĐYN đã tác động tích cực trên các lĩnh vực, góp phần duy trì tăng trưởng kinh tế thành phố đạt bình quân 7,53%/năm, 36/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4/4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 82/83 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa, văn minh đô thị… Qua các phong trào thi đua, 5 năm qua, thành phố có 415 tập thể được tặng Cờ thi đua cấp thành phố, 4.431 tập thể được tặng danh hiệu Lao động xuất sắc, 1.190 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố, 7.310 tập thể và 17.306 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen. Có 27 tập thể và 34 cá nhân được tặng Huân chương Lao động, 54 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 55 tập thể và 410 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.   

Thành phố xác định mục tiêu của phong trào TĐYN và công tác khen thưởng 5 năm tới là phải phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị vào việc thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Phong trào thi đua phải trở thành động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của từng địa phương bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng TP Cần Thơ ngày càng văn minh hiện đại, xứng đáng là trung tâm động lực của vùng ĐBSCL.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao Cờ thi đua của Chính phủ cho lãnh đạo thành phố. Ảnh: ANH DŨNG

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao Cờ thi đua của Chính phủ cho lãnh đạo thành phố. Ảnh: ANH DŨNG

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn biểu dương và đánh giá cao kết quả phong trào TĐYN của TP Cần Thơ 5 năm qua. Đồng thời yêu cầu thời gian tới, TP Cần Thơ tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; phát động các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Các phong trào TĐYN của thành phố tiếp tục hướng vào việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Thường xuyên lắng nghe ý kiến, kịp thời giải quyết những kiến nghị và bức xúc của nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; củng cố tổ chức, bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; xây dựng đội ngũ cán bộ có ý chí, khát vọng, có phẩm chất, năng lực, uy tín cao, nói đi đôi với làm.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy trao Cờ thi đua của UBND thành phố cho các tập thể. Ảnh: anh dũng

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy trao Cờ thi đua của UBND thành phố cho các tập thể. Ảnh: anh dũng

Tại Đại hội, có 2 tập thể được nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất và Hạng Nhì của Chủ tịch nước; có 10 tập thể được nhận Cờ thi đua của Chính phủ và 22 tập thể được nhận Cờ thi đua của UBND thành phố.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết