23/09/2019 - 07:32

Thi đua xây dựng quê hương 

Giai đoạn 2014-2019, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) quận Cái Răng đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu”. Qua đó góp phần giúp Hội CCB quận đạt trong sạch vững mạnh hằng năm; nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng trong phong trào thi đua.

Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” của quận Cái Răng kết hợp chặt chẽ với các phong trào, các cuộc vận động của Trung ương và địa phương, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… Đến nay, các cấp Hội CCB tổ chức 1.767 cuộc tuần tra, với 9.595 lượt người tham gia; tổ chức 2.264 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân và hội viên; tham gia hòa giải thành 466 vụ mâu thuẫn trong dân… Hội CCB quận triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả có 15 tập thể, cá nhân được cấp ủy các cấp khen thưởng.

Trong 5 năm qua, Hội CCB phường Phú Thứ đã có nhiều biện pháp giúp đỡ hội viên thoát nghèo, nâng cao mức sống, như: hỗ trợ hội viên vay vốn ngân hàng với số tiền 960 triệu đồng; hỗ trợ hội viên cây con, giống để sản xuất; xây dựng tổ hợp tác trồng mít với 43 thành viên… Hội CCB phường tổ chức nhân rộng các mô hình trồng cam sành, bưởi da xanh, nhãn Ido… trong hội viên CCB, cựu quân nhân (CQN), với lợi nhuận 40-60 triệu đồng/năm/ 1.000m2 đất. Ông Võ Văn Út, Chủ tịch Hội CCB phường, cho biết: “Hội CCB phường còn phối hợp với các ngành, đoàn thể giải quyết các chế độ, chính sách cho người có công. Đến nay, đã có 16 đối tượng được nhận chế độ với số tiền 64 triệu đồng. Hội cũng phối hợp vận động 45 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà cho 4 hội viên”.

Trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, quận Cái Răng có nhiều CCB là điển hình làm kinh tế giỏi, tích cực trong các hoạt động xã hội, như: Nguyễn Minh Tấn, Ngô Văn Thắng (phường Phú Thứ); Nguyễn Chiến, Trần Văn Tư (phường Ba Láng); Võ Thành Thuấn, Bùi Hữu Thạnh (phường Thường Thạnh)… Các Hội cơ sở cũng xây dựng được nhiều mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả: giải quyết việc làm, chăm lo đời sống cho CQN ở phường Lê Bình; nhận chăm sóc mộ liệt sĩ trong Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố ở phường Ba Láng; Đội CCB tham gia tuyên truyền, giữ gìn trật tự an toàn giao thông - trật tự đô thị ở nhiều phường…

Cựu chiến binh quận Cái Răng tham gia vệ sinh môi trường trên đường Trần Hưng Đạo, phường Lê Bình.

Theo ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Hội CCB quận, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” còn gắn với công tác đoàn kết, tập hợp CCB, phát triển hội viên, xây dựng hội trong sạch vững mạnh. Đến nay, quận có 98% CCB có mặt tại địa phương. Các cấp Hội CCB quận chú trọng công tác nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng của hội viên, kịp thời đấu tranh để không xảy ra các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị. Đồng thời, thường xuyên cung cấp những thông tin chính thống để cán bộ, hội viên hiểu rõ về tình hình trong và ngoài nước cũng như những âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch.

Thời gian tới, Hội CCB quận tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm trong phong trào thi đua, như: gắn phong trào với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của hội viên và nhân dân; thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Trung ương và địa phương… Hội CCB quận phấn đấu hằng năm có trên 98% Hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh; phát triển hội viên đạt từ 95% trở lên số CCB có mặt tại địa phương; vận động, tập hợp CQN đạt 85% trở lên; 100% hội viên và gia đình tham gia bảo hiểm y tế… Hằng năm, mỗi Hội CCB cơ sở xây dựng 1-2 mô hình “Dân vận khéo” nhằm nâng cao đời sống hội viên, phục vụ cho các mục tiêu phát triển địa phương.

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết