15/03/2011 - 10:31

Thí điểm bảo hiểm nông nghiệp ở 21 tỉnh, thành phố

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 315/QĐ-TTg (ngày 1-3-2011) về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp (BHNN) giai đoạn 2011- 2013 tại 12 tỉnh, thành phố. Qua đó, nhằm hỗ trợ người sản xuất nông nghiệp chủ động khắc phục và bù đắp thiệt hại tài chính do thiên tai, dịch bệnh gây ra, góp phần ổn định an sinh xã hội nông thôn, thúc đẩy nông nghiệp phát triển.

Theo đó, Nhà nước sẽ hỗ trợ 100% phí BHNN cho hộ nông dân, cá nhân nghèo sản xuất nông nghiệp tham gia thí điểm BHNN; hộ nông dân, cá nhân cận nghèo sản xuất nông nghiệp tham gia thí điểm BHNN được hỗ trợ 80%; hỗ trợ 60% đối với hộ nông dân, cá nhân không thuộc diện nghèo, cận nghèo sản xuất nông nghiệp tham gia bảo hiểm; hỗ trợ 20% phí bảo hiểm cho tổ chức sản xuất nông nghiệp tham gia bảo hiểm. Thực hiện bảo hiểm đối với cây lúa tại Nam Định, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Thuận, An Giang, Đồng Tháp. Bảo hiểm đối với trâu, bò, heo, gia cầm tại Bắc Ninh, Nghệ An, Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Thanh Hóa, Bình Dương và Hà Nội. Bảo hiểm với nuôi trồng thủy sản cá tra, ba sa, tôm sú, tôm thẻ chân trắng tại Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau.

Các cá nhân, tổ chức tham gia bảo hiểm nông nghiệp phải đáp ứng đủ các điều kiện theo qui định tại quyết định này (có đối tượng được bảo hiểm, có quyền lợi được bảo hiểm, tham gia thí điểm BHNN và đóng phí bảo hiểm thuộc phần trách nhiệm của mình, thực hiện sản xuất, canh tác, nuôi trồng… theo quy định của Bộ NN&PTNT). Quyết định này sẽ được áp dụng kể từ ngày 1-7-2011.

G.B

Chia sẻ bài viết