07/06/2019 - 18:22

Thảo luận, thông qua các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết chuẩn bị trình tại kỳ họp thứ 13 của HĐND TP Cần Thơ 

(CT)- Sáng 7-6, Phiên họp thường kỳ tháng 5 của UBND TP Cần Thơ dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh tiếp tục thảo luận, thông qua các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết chuẩn bị trình tại kỳ họp thứ 13 của HĐND TP Cần Thơ tới đây.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh  (ngồi ở giữa) chủ trì phiên họp. 

 Tại Phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, thông qua Tờ trình, kèm theo dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức chi hỗ trợ đối với UBMTTQ Việt Nam cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tờ trình (kèm theo dự thảo Nghị quyết) về việc ban hành quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã, với mức hỗ trợ 5 triệu đồng/năm đối với mỗi xã, phường, thị trấn cũng đã được thông qua. Bên cạnh đó, nhiều nội dung Tờ trình khác cũng được đại biểu dành thời gian để thảo luận, cho ý kiến đóng góp để bổ sung hoàn thiện và thống nhất thông qua tại phiên họp. Cụ thể, như: Tờ trình về việc quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; mức chi tiếp khách trong nước đến thăm và làm việc tại TP Cần Thơ; Tờ trình về quy định mức chi bồi dưỡng cho lực lượng tham gia công tác đảm bảo an toàn giao thông; Tờ trình quy định nội dung, mức chi bồi dưỡng cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn TP Cần Thơ; Tờ trình về việc đặt tên đường; Tờ trình về việc quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao; Tờ trình về phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, Hội có tính đặc thù năm 2019 của TP Cần Thơ…

Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ yêu cầu giám đốc các sở, ngành tham mưu xây dựng các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp cần khẩn trương tiếp thu các ý kiến đóng góp, để bổ sung hoàn thiện, trình UBND và HĐND thành phố.

Tin, ảnh: Khánh Trung

Chia sẻ bài viết