23/10/2018 - 08:20

Thành lập TP Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 573/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập phường Mỹ Đức thuộc thị xã Hà Tiên và thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang.

Một góc thành phố Hà Tiên

Cụ thể, thành lập phường Mỹ Đức thuộc thị xã Hà Tiên trên cơ sở toàn bộ 16,96 km2 diện tích tự nhiên và 9.108 người của xã Mỹ Đức.

Thành lập thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang trên cơ sở toàn bộ 100,49 km2 diện tích tự nhiên và 81.576 người của thị xã Hà Tiên.

Sau khi thành lập, thành phố Hà Tiên có 7 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 5 phường: Bình San, Đông Hồ, Mỹ Đức, Pháo Đài, Tô Châu và 2 xã Thuận Yên, Tiên Hải.

Tỉnh Kiên Giang có 15 đơn vị  hành chính cấp huyện, gồm 13 huyện và 2 thành phố; 145 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 117 xã, 16 phường và 12 thị trấn.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2018.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Chia sẻ bài viết