10/04/2014 - 22:08

Thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2014

(CT)- Chủ tịch UBND thành phố Lê Hùng Dũng vừa ký quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2014 của thành phố Cần Thơ gồm 15 thành viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành. Trưởng đoàn là ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch UBND thành phố; Phó Trưởng đoàn Thường trực là ông Nguyễn Khải Hoàn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể kiểm tra tình hình triển khai, kết quả thực hiện công tác CCHC tại các sở, ngành, quận, huyện, xã, phường, thị trấn; hướng dẫn đề cương báo cáo cụ thể các nội dung kiểm tra để cơ quan, đơn vị chuẩn bị báo cáo, đảm bảo các yêu cầu đặt ra của đoàn kiểm tra. Qua kiểm tra, xác minh giải quyết những phản ánh của tổ chức, công dân được tiếp nhận qua Đường dây nóng về CCHC, những vụ việc liên quan đến thủ tục hành chính do cơ quan chức năng cung cấp. Thông qua kiểm tra, có văn bản kết luận các vấn đề liên quan đến tiến độ, kết quả thực hiện công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị; kiến nghị các biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị hoặc báo cáo cho UBND thành phố giải quyết theo thẩm quyền. Đồng thời, đoàn kiểm tra có quyền kiến nghị xử lý đối với tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm trong giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức. Trường hợp phát hiện vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đoàn kiểm tra báo cáo, tham mưu để UBND thành phố xử lý theo qui định.

L.H

Chia sẻ bài viết