12/08/2010 - 09:46

Thành lập Ban Chỉ đạo biên soạn xây dựng Chương trình giảm nghèo bền vững

(TTXVN)- Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1433/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo biên soạn xây dựng Chương trình giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011-2020. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm Trưởng Ban Chỉ đạo; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử làm Phó Trưởng Ban. Các thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan.

Theo Quyết định, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các chính sách giảm nghèo hiện hành; nghiên cứu đề ra các nội dung điều chỉnh, bổ sung phù hợp với định hướng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; tổ chức lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và tham khảo ý kiến của các tổ chức đoàn thể, chuyên gia liên quan. Mặt khác, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ hoàn thiện dự thảo để trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị quyết của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011-2020; dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015.

Chia sẻ bài viết