14/10/2020 - 05:54

Thẩm tra các tờ trình, kèm dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 18

(CT) - Ngày 13-10, Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì cuộc họp với các sở, ngành chuyên môn, UBND huyện Thới Lai về việc thẩm tra một số tờ trình, kèm dự thảo nghị quyết chuẩn bị trình tại kỳ họp thứ 18 HĐND thành phố khóa IX (kỳ họp chuyên đề). Đồng chí Vũ Thị Cánh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, đến dự.

Các tờ trình được thẩm tra gồm: Tờ trình 151/TTr-UBND về việc sửa đổi, bổ sung danh mục dự án đầu tư thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thành phố; Tờ trình 152/TTr-UBND về việc điều chỉnh phân bổ dự toán chi ngân sách thành phố năm 2020.

Theo Tờ trình 152/TTr-UBND, mức dự phòng ngân sách thành phố năm 2020 được giao đầu năm là 198,12 tỉ đồng, điều chỉnh tăng thêm 21,42 tỉ đồng. Tổng số dự phòng ngân sách thành phố là 219,53 tỉ đồng. Đồng thời, điều chỉnh giảm tương ứng từ nguồn chi thường xuyên khác trong năm 2020 của ngân sách thành phố. Tại Tờ trình 151/TTr-UBND, UBND thành phố đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và bố trí chi tiết kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2016-2020. Theo đó, điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn 11 dự án thuộc 3 chủ đầu tư với số vốn điều chỉnh nội bộ là 53,201 tỉ đồng, để đảm bảo khả năng giải ngân đúng theo khối lượng thực hiện thực tế của các dự án và bổ sung cho những dự án có nhu cầu bổ sung vốn của cùng chủ đầu tư. Đồng thời, điều chỉnh nội bộ, giao chi tiết vốn chuẩn bị đầu tư thuộc kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho 4 dự án để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, với tổng số vốn chuẩn bị đầu tư điều chỉnh nội bộ là 1,170 tỉ đồng.

Các đại biểu đề nghị ngành chuyên môn giải thích, trình bày làm sáng rõ thêm một số nội dung. Bà Vũ Thị Cánh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, yêu cầu ngành chuyên môn cần rút kinh nghiệm trong việc tham mưu phân bổ vốn trong từng công trình cụ thể; nghiêm túc kiểm điểm, phê bình tập thể làm chưa tốt công tác giải ngân;…

Kết luận tại buổi thẩm tra, ông Võ Anh Huy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố yêu cầu ngành chuyên môn tiếp thu, bổ sung một số nội dung mà đại biểu đặt ra. Đồng thời, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các ngành, địa phương khẩn trương thực hiện các thủ tục cần thiết để được bố trí vốn kế hoạch năm 2020 theo đúng quy định và giải ngân hết chỉ tiêu vốn được giao...

ĐỒNG TÂM

Chia sẻ bài viết