30/11/2021 - 20:31

Thẩm tra các báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp HÐND thành phố 

(CT) - Ngày 30-11, Ban Kinh tế - Ngân sách HÐND thành phố họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình kèm dự thảo nghị quyết (lĩnh vực kinh tế, ngân sách) chuẩn bị trình tại kỳ họp cuối năm 2021 của HÐND thành phố. Ðồng chí Thẩm tra các báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp HÐND thành phố thành phố, dự họp.

Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách phát biểu kết luận thẩm tra.

Các đại biểu đã thẩm tra các tờ trình về việc: thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2022; xây dựng nghị quyết của HÐND thành phố quy định về chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn TP Cần Thơ; ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách năm 2022; phân bổ ngân sách năm 2022; ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022; giao chi tiết, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 TP Cần Thơ từ các nguồn vốn ngân sách địa phương;…

Các đại biểu cũng thẩm tra các báo cáo về: kết quả thực hiện Nghị quyết của HÐND thành phố về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022; tình hình hoạt động năm 2021 và phương hướng 2022 của các quỹ tài chính ngoài ngân sách của nhà nước của TP Cần Thơ; kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của TP Cần Thơ; công tác đầu tư xây dựng cơ bản 2021, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024;…

Các đại biểu đánh giá, công tác thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố thời gian qua còn chậm, chưa đạt yêu cầu, kế hoạch; cần siết chặt công tác quản lý xây dựng cơ bản vì hiện tỷ lệ giải ngân đạt thấp, ảnh hưởng đến sự phát triển chung của thành phố. Các đại biểu đề nghị ngành chuyên môn đánh giá nguyên nhân và đề ra giải pháp để khắc phục tình trạng này. Bên cạnh đó đại biểu cũng đề nghị giải trình bổ sung thủ tục, cơ sở pháp lý; cập nhật, điều chỉnh những số liệu chưa rõ, chưa thống nhất,…

Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HÐND thành phố yêu cầu các cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu; cập nhật, bổ sung số liệu hoàn chỉnh các báo cáo, tờ trình kèm dự thảo nghị quyết để trình HÐND thành phố vào kỳ họp cuối năm 2021 theo quy định.

Tin, ảnh: TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết