04/07/2020 - 06:53

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:

Tham mưu kiến tạo môi trường thông thoáng để thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội 

(CT)- Ngày 3-7, Đảng bộ Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ chính thức khai mạc Đại hội (ĐH) Đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí: Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy đến dự. Có 249 đại biểu đại diện cho 6.222 đảng viên của Đảng bộ Khối được triệu tập dự ĐH.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025.

ĐH thống nhất đánh giá, Đảng bộ Khối đã chỉ đạo thực hiện thắng lợi tất cả 5 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết ĐH Đảng bộ Khối lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Đảng ủy Khối và cấp ủy trực thuộc đã triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, đã ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã chỉ đạo thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các tổ chức cơ sở đảng phù hợp với yêu cầu, chức năng nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Khối đã kết nạp được 1.859 đảng viên, đạt 154,9% kế hoạch. Các cấp ủy đảng trong Khối phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tích cực tham mưu giúp Thường trực Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thành phố. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở;  cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng đoàn thể vững mạnh.

Đồng chí Trần Quốc Trung phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan Dân Chính Đảng thành phố. Ảnh: ANH DŨNG

Phát biểu chỉ đạo tại ĐH, đồng chí Trần Quốc Trung yêu cầu: Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Khối tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND thành phố thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tham mưu chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong cơ quan Đảng và Nhà nước, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, kiến tạo môi trường thông thoáng để thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, quản lý cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; thường xuyên quan tâm theo dõi, nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Khối để uốn nắn, xử lý kịp thời những nhận thức, biểu hiện lệch lạc, tiêu cực. Bí thư Thành ủy lưu ý: Đảng bộ Khối và các cơ sở đảng trực thuộc cần chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, phát huy vai trò hạt nhân của cấp ủy đảng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động...  

ĐH đã thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện ĐH Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và ĐH Đảng bộ các cấp. ĐH đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 25 ủy viên. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VIII họp phiên thứ nhất bầu BTV, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

 Theo chương trình, ĐH bế mạc vào hôm nay, 4-7.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết