20/09/2021 - 22:59

Tất cả phương tiện vận chuyển hàng hóa được phép lưu thông ra, vào vùng xanh và phải bảo đảm an toàn phòng, chống dịch 

(CT) - Sở Giao thông Vận tải TP Cần Thơ ban hành Công văn số 2597/SGTVT-QLVT,PT&NL, ngày 18-9-2021, về hướng dẫn tạm thời việc kiểm soát dịch COVID-19 đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn TP Cần Thơ trong tình hình mới.

Các phương tiện vận tải lưu thông vào TP Cần Thơ thực hiện các thủ tục liên quan đến đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Các phương tiện vận tải lưu thông vào TP Cần Thơ thực hiện các thủ tục liên quan đến đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Theo đó, các chốt kiểm soát vòng ngoài sẽ kiểm soát toàn bộ các đối tượng, phương tiện không được ra vào thành phố theo quy định tại Chỉ thị số 10/CT-UBND, ngày 1-8-2021, của UBND thành phố. Đồng thời, tạo luồng xanh ưu tiên cho các phương tiện vận chuyển dụng cụ, trang thiết bị y tế, hàng hóa, nhân sự phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là oxy y tế; phương tiện vận chuyển các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản; phương tiện vận chuyển thiết bị, vật liệu xây dựng phục vụ cho các dự án, công trình trọng điểm.

Ở các chốt kiểm soát dịch vùng trong, tất cả phương tiện vận chuyển hàng hóa được phép lưu thông ra, vào vùng xanh, tuy nhiên phải bảo đảm các quy định phòng, chống dịch. Cụ thể, xe vận chuyển hàng hóa nội bộ lưu thông qua lại giữa địa bàn các quận, huyện trong TP Cần Thơ chỉ kiểm tra giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm với SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ, một trong các giấy tờ chứng minh vận chuyển hàng hóa trong phạm vi nội bộ thành phố. Không thực hiện kiểm tra lại đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa đã được kiểm tra, kiểm soát ở vòng ngoài. Đối với người trên phương tiện vận chuyển hàng hóa của đơn vị vận tải hàng hóa trên địa bàn vùng xanh đi đến các địa phương, tỉnh, thành khác (vùng có dịch trở về) phải nhanh chóng di chuyển về các điểm lưu trú tạm thời đã đăng ký sau khi hoàn thành giao, nhận hàng hóa...

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết