06/02/2023 - 09:30

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

Tập trung thực hiện tốt công tác bồi dưỡng đảng viên 

(CT) - Năm 2023, lãnh đạo Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ tiếp tục xây dựng Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc trong sạch, vững mạnh gắn với thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm vụ công tác Đảng năm 2023; nhất là thực hiện tốt công tác bồi dưỡng đảng viên.

Giờ dạy và học của giảng viên, sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ.

Giờ dạy và học của giảng viên, sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ.

Trường có 8 đảng viên đang đi học, trong đó có 1 đảng viên nghiên cứu sau tiến sĩ, 4 đảng viên đang đào tạo trình độ tiến sĩ, 3 đảng viên đang đào tạo trình độ thạc sĩ. Nhiều đảng viên đang học cao cấp lý luận chính trị, trung cấp lý luận chính trị - hành chính, quản lý cấp phòng. Công tác kết nạp đảng viên mới trong năm 2022 được đảm bảo về số lượng và chất lượng, với 11 đồng chí được kết nạp, đạt 157% chỉ tiêu đề ra.

Đảng bộ trường hiện có 146 đảng viên, với 10 chi bộ trực thuộc.

Tin, ảnh: B.NG

Chia sẻ bài viết