14/03/2012 - 22:04

BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI:

Tập trung thực hiện nhiều giải pháp giúp phụ nữ nâng cao đời sống, tiến bộ

Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước chúc mừng Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XI. Ảnh: PHƯƠNG HOA (TTXVN)

* Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XI

(TTXVN)- Sáng 14-3, tại Hà Nội, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”, Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI đã thành công tốt đẹp.

Báo cáo kết quả Hội nghị thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XI, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa X cho biết: Hội nghị đã bầu Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XI gồm 32 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XI. 7 Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XI gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Thúy, Trần Thanh Bình, Hoàng Thị Ái Nhiên, Nguyễn Thị Tuyết, Bùi Thị Hòa, Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Thị Hương.

Tại phiên bế mạc, Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn dự thảo Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); thông qua Nghị quyết Đại hội và 8 chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ. Trong đó, đáng chú ý là các chỉ tiêu: 80% trở lên phụ nữ được tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của của Đảng, Nhà nước và giáo dục phẩm chất đạo đức của phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 100% gia đình hội viên được tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; trong đó, 70% trở lên hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “5 không, 3 sạch”. Đến cuối nhiệm kỳ ít nhất 700.000 chủ hộ nghèo là phụ nữ được vay vốn và được Hội giúp đỡ, trong đó ít nhất 400.000 hộ thoát nghèo; hỗ trợ xây dựng 10.000 mái ấm tình thương; vận động hội viên tiết kiệm tạo nguồn vốn phát triển sản xuất đạt 5.000 tỉ đồng. Hàng năm tư vấn nghề, giới thiệu và tạo việc làm cho 100.000 lao động nữ; đào tạo nghề cho 50.000 lao động nữ, trong đó 70% có việc làm sau học nghề...

Phát biểu bế mạc, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa kêu gọi phụ nữ cả nước tiếp tục hăng hái thi đua, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Trước hết, các cấp Hội cần tổ chức tuyên truyền, phổ biến kết quả thành công của Đại hội, quán triệt Nghị quyết Đại hội và xây dựng chương trình hành động phù hợp với đặc điểm từng vùng, từng địa phương, đơn vị. Trên cơ sở bám sát mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra, tạo chuyển biến tích cực trong việc tập hợp, vận động các tầng lớp phụ nữ thực hành tiết kiệm, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hội tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; chăm lo đời sống vật chất phụ nữ và trẻ em; củng cố và phát triển vững mạnh theo phương châm “ở đâu có phụ nữ, ở đó có tổ chức Hội”. Các cấp Hội tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua cả nước như: chung sức xây dựng nông thôn mới, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc...

Với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XI sẽ tiếp tục phấn đấu, phát huy dân chủ, trí tuệ, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, lãnh đạo cán bộ, hội viên phụ nữ cả nước quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã thông qua...

Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước chúc mừng Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XI. Ảnh: PHƯ&#

Chia sẻ bài viết