19/12/2012 - 09:15

Đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương:

Tập trung kiểm tra việc khắc phục khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4

(CT)- Ngày 18-12-2012, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2012, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2013. Đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2012, UBKT Thành ủy và UBKT các cấp tích cực thực hiện toàn diện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao. UBKT các cấp đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, nội dung giám sát có trọng tâm trọng điểm, gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. UBKT Thành ủy tham mưu giúp Thành ủy gợi ý nội dung kiểm điểm đối với 49 tập thể và 11 cá nhân thuộc diện Thành ủy quản lý theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy thẩm định, quy hoạch cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý phục vụ công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ.

Trong năm, UBKT Thành ủy và UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra 154 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, tăng 19 đảng viên so với năm trước. Qua kiểm tra, kết luận có 141 đảng viên vi phạm ở những mức độ khác nhau, phải thi hành kỷ luật 86 đảng viên, chiếm 61% so với số đảng viên có vi phạm, đã thi hành kỷ luật 79 trường hợp. Trong việc xử lý, kỷ luật đảng viên, UBKT các cấp đã thực hiện tốt việc phối hợp giữa UBKT cấp trên với UBKT cấp dưới và cơ quan chức năng xem xét,
giải quyết đúng qui trình, quy định, khách quan, thận trọng và chặt chẽ nên việc khiếu nại kỷ luật đảng viên giảm so với cùng kỳ. Nhiệm vụ giám sát, nhất là giám sát thường xuyên tổ chức đảng và đảng viên được cấp ủy và UBKT các cấp tiến hành thường xuyên, như: việc kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm tăng 14%; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra tăng 45%; kiểm tra việc thi hành kỷ luật tăng 32%; giám sát thường xuyên tăng 52% tổ chức đảng, 60% đảng viên; giám sát chuyên đề tăng 15% tổ chức đảng, 21% đảng viên; kiểm tra tài chính đảng tăng 70%; kiểm tra thu nộp đảng phí tăng 57% tổ chức đảng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số cấp ủy và UBKT chưa chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ theo qui định của Điều lệ Đảng; nhiều khuyết điểm của đảng viên, tổ chức đảng chưa được phát hiện kịp thời; giám sát chuyên đề còn ít nên tác dụng nhắc nhở, ngăn ngừa, sửa chữa khuyết điểm, vi phạm còn hạn chế…

Chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2013, đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, nhấn mạnh: UBKT các cấp cần chủ động phát hiện, tiến hành xử lý sai phạm của cán bộ đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm. UBKT Thành ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy ban hành chương trình giám sát, kiểm tra 2013, trong đó tập trung kiểm tra việc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên sau kết quả tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). UBKT các cấp cần đề ra kế hoạch, chương trình kiểm tra giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường giám sát, kiểm tra theo chuyên đề, những lĩnh vực nhạy cảm, những vấn đề dư luận quan tâm.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Kim Hạnh, Ủy viên UBKT Thành ủy được nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước; đồng chí Trần Minh Phong, Ủy viên UBKT Thành ủy và tập thể Phòng Nghiệp vụ III - UBKT Thành ủy nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

SỸ KHANG

Chia sẻ bài viết