03/01/2014 - 21:46

Tập trung hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết và thi hành Luật Đất đai năm 2013

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Tổng cục Quản lý đất đai, được tổ chức ngày 3-1 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang yêu cầu trong năm 2014, Tổng cục Quản lý đất đai cần tập trung hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết và thi hành Luật Đất đai năm 2013, sẽ có hiệu lực thi hành vào ngày 1-7-2014; Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Đồng thời, Tổng cục Quản lý đất đai chỉ đạo quyết liệt và triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để đẩy nhanh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; giải quyết những vấn đề bức xúc trong quản lý đất đai, như tình trạng vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất, tình trạng chậm đưa đất vào sử dụng, để hoang hóa, lãng phí đất, gây bức xúc trong dư luận xã hội...

Công tác quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương có chuyển biến rõ nét. Việc triển khai hiệu quả Đề án tăng cường năng lực quản lý đất đai đã góp phần từng bước nâng cao năng lực quản lý, xây dựng ngành theo hướng chính quy, hiện đại, quản lý tốt nguồn tài nguyên đất đai của đất nước. Đặc biệt, năm 2013 đã triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại 49 tỉnh, thành phố với 90 quận, huyện, trong đó một số tỉnh, huyện đã cơ bản hoàn thành và đã đưa vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả tích cực cho quản lý đất đai, điển hình là Đồng Nai, An Giang, thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Long An, Nam Định, Hải Phòng, Thừa Thiên - Huế, Bình Thuận; đồng thời cấp được trên 40 triệu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích 22,3 triệu ha, đạt 92,2% diện tích cần cấp Giấy chứng nhận, tăng gấp 3 lần so với năm 2012. Tổng cục cũng đã phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật đất đai của 8.909 tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất với diện tích trên 137 nghìn ha...

LÝ THANH HƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết