02/05/2012 - 22:08

Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài

(CT)- Ngày 2-5-2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tiếp công dân (TCD), giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác TCD, giải quyết KNTC trong 4 năm (2008-2011). Tham dự tại điểm cầu TP Cần Thơ có ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành hữu quan và các quận, huyện.

Trong 4 năm (2008-2011), các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp 1.571.505 lượt người đến KNTC và tiếp nhận 672.990 đơn thư KNTC. Nội dung khiếu nại chủ yếu liên quan đến lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai (chiếm hơn 70% tổng số vụ việc), trong đó tập trung vào việc thực hiện đền bù, hỗ trợ khi thu hồi đất như việc áp giá, kiểm kê, việc chấp hành trình tự, thủ tục thu hồi, thiếu công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện... Các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết 257.419/290.565 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền (đạt trên 88%); đã giải quyết 33.160/39.107 đơn tố cáo (đạt trên 84%). Qua đó, đã thu hồi cho Nhà nước 1.026 tỉ đồng, 1.241ha đất; khôi phục quyền lợi cho 6.659 công dân, với số tiền 595 tỉ đồng và 936 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 2.951 người, chuyển cơ quan điều tra 239 vụ, xử lý hình sự 382 người... Theo đánh giá của Thanh tra Chính phủ, công tác chỉ đạo, lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ giải quyết KNTC của chính quyền ở nhiều địa phương ngày càng tập trung và quyết liệt hơn. Công tác TCD ở các tỉnh, thành phố đã được củng cố, sau khi triển khai thực hiện Quyết định số 858/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, hoạt động dần đi vào nề nếp... Bên cạnh đó, một số địa phương chưa tổ chức tốt việc TCD, chưa gắn công tác TCD với việc giải quyết KNTC; nhiều vụ việc KNTC giải quyết không đúng chính sách, pháp luật...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định công tác TCD, giải quyết KNTC là một nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cấp ủy đảng, chính quyền. Các địa phương cần tập trung giải quyết dứt điểm, đúng pháp luật đối với các vụ KNTC còn tồn đọng, kéo dài. Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là khâu quy hoạch, các địa phương cần thẩm định chặt chẽ, công khai cho người dân biết; đồng thời, quyết định phương án thu hồi đất, đền bù, tái định cư phải đúng pháp luật, sát thực tế, hài hòa lợi ích cho người dân bị ảnh hưởng, nhằm hạn chế khiếu kiện phát sinh...

CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết