07/03/2009 - 09:02

Tạo quỹ đất phục vụ các mục tiêu công ích, điều tiết thị trường đất đai và hỗ trợ tái định cư

Ngày 6-3, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN & MT) tổ chức Hội thảo “Tạo quỹ đất của Nhà nước phục vụ các mục tiêu công ích, chính sách xã hội, điều tiết thị trường đất đai và hỗ trợ tái định cư”. Tham gia hội thảo có đại diện 11 Sở Tài nguyên và Môi trường khu vực miền Trung - Tây Nguyên cùng một số doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên địa bàn Đà Nẵng.

Tại Hội thảo, đại diện Bộ TN&MT báo cáo Đề án “Tạo quỹ đất của nhà nước phục vụ các mục tiêu công ích, chính sách xã hội, điều tiết thị trường đất đai và hỗ trợ tái định cư” bao gồm 3 phần: Tổng quan về chính sách pháp luật liên quan đến tạo quỹ đất của nhà nước phục vụ mục tiêu công ích, chính sách xã hội và điều tiết thị trường đất đai và hỗ trợ tái định cư; Thực trạng tạo lập, quản lý và xác định nhu cầu sử dụng quỹ đất của nhà nước, phục vụ các mục tiêu công ích, chính sách xã hội, điều tiết thị trường đất đai và hỗ trợ tái định cư; Các giải pháp tạo quỹ đất của nhà nước phục vụ các mục tiêu công ích, chính sách xã hội, điều tiết thị trường đất đai và hỗ trợ tái định cư.

Các đại biểu đã thảo luận sôi nổi xoay quanh những vấn đề trên, đa số đại biểu nhất trí quan điểm: Tạo môi trường pháp lý thống nhất, lành mạnh, minh bạch cho thị trường quyền sử dụng đất hoạt động để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển; tạo lập quỹ đất của Nhà nước cho các mục tiêu quốc gia, cộng đồng gắn liền với chính sách thu hồi đất...

NGUYỄN SƠN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết