29/11/2011 - 08:08

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG:

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các phong trào thi đua yêu nước của đoàn viên thanh niên

(TTXVN)- Sáng 28-11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc với Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành Trung ương cùng tham dự.

Tại buổi làm việc, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của thanh niên, công tác thanh niên và tổ chức Đoàn thanh niên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Thanh niên là rường cột của dân tộc, là người chủ tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích thực hiện các nhiệm vụ cách mạng của Đảng, của dân tộc. Công tác thanh niên là nhiệm vụ sống còn; Đoàn thanh niên là đội dự bị tin cậy của Đảng; trong bất cứ thời đại nào, thanh niên có vai trò quan trọng đối với sự phát triển, tồn vong của đất nước, của dân tộc.

Trong suốt chiều dài lịch sử từ khi Đảng ta ra đời, trải qua những năm kháng chiến trường kỳ, rồi công cuộc đổi mới đất nước, thanh niên luôn có mặt ở những nơi khó khăn, nguy hiểm nhất và đã hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, cách mạng giao phó. Trong điều kiện hiện nay, môi trường xã hội thay đổi rất nhiều, nhưng với nhiệt tình, tâm huyết, trí tuệ của tuổi trẻ, phong trào thanh niên tiếp tục phát triển phong phú, sáng tạo và đã đạt được những kết quả tích cực. Nhiều phong trào, nhiều cuộc vận động có ý nghĩa thiết thực, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, lôi cuốn, hấp dẫn thanh niên và đã đi vào thực tiễn cuộc sống. Trong điều kiện hòa bình, xây dựng đất nước, mở cửa hội nhập, nhiều vấn đề đang đặt ra đối với thanh niên và công tác thanh niên, đòi hỏi phải tìm tòi sáng tạo, nghiên cứu lý luận về công tác thanh niên một cách bài bản.

Tổng Bí thư nhấn mạnh nhiệm vụ cơ bản, trung tâm của Đoàn thanh niên và công tác thanh niên là giáo dục đoàn viên thanh niên cả về chính trị, tư tưởng, văn hóa, đạo đức, lối sống, xây dựng đội ngũ thanh niên có đủ bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực, để kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Giáo dục chính trị tư tưởng chính là giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tinh thần độc lập dân tộc và ý chí, quyết tâm phấn đấu vươn lên, đóng góp tâm sức, trí tuệ xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp. Để công tác giáo dục toàn diện cho thanh niên đạt hiệu quả như mong muốn, cần có nhiều hình thức đa dạng, hấp dẫn, thông qua học tập, lao động, đưa thanh niên vào các hoạt động thực tiễn, các cuộc vận động, kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

Tổng Bí thư yêu cầu chú trọng hơn nữa công tác xây dựng Đoàn, để tổ chức Đoàn thanh niên ngày càng mở rộng về quy mô, số lượng, nâng cao về chất lượng, tạo nguồn cán bộ cho Đảng, tạo phong trào thi đua sôi nổi và rộng khắp, động viên khích lệ thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đóng góp xây dựng quê hương đất nước, làm sao để ngày càng có nhiều công trình của thanh niên mang dấu ấn thế kỷ. Cùng với xây dựng tổ chức Đoàn, cần tập trung tạo chuyển biến trong các phong trào thi đua yêu nước, tạo điều kiện để thanh niên rèn luyện, phấn đấu gia nhập Đảng. Chuẩn bị tổng kết năm 2011, bước sang năm 2012, Tổng Bí thư mong muốn đoàn viên thanh niên cả nước sẽ có nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần X của Đoàn Thanh niên CSHCM, năng động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư cũng cơ bản nhất trí với các đề xuất, kiến nghị của Trung ương Đoàn, trong đó có đề nghị nghiên cứu đề tài về tình hình thanh niên và lý luận về công tác thanh vận trong tình hình mới; thể chế hóa Nghị quyết số 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) thành các chính sách cụ thể đối với thanh niên và tổ chức thực hiện; xem xét sớm ban hành Đề án về giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên; một số chế độ chính sách, việc luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ Đoàn...

Chia sẻ bài viết