30/06/2020 - 06:01

Tăng trưởng GDP 6 tháng thấp nhất trong 10 năm

Động lực chính cho tăng trưởng kinh tế là công nghiệp chế biến, chế tạo

(CT)- Theo Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng năm 2020 ước tính tăng 1,81% so với cùng kỳ năm trước, (trong đó, quý II-2020 ước tính GDP tăng 0,36%) là mức tăng thấp nhất của 6 tháng các năm trong giai đoạn 2011-2020. Nguyên nhân do kinh tế- xã hội (KT-XH) nước ta 6 tháng đầu năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 bùng phát mạnh trên phạm vi toàn cầu.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,19%, đóng góp 11,89% vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 2,98%, đóng góp 73,14%; khu vực dịch vụ tăng 0,57%, đóng góp 14,97%. Động lực chính cho tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm là công nghiệp chế biến, chế tạo (tăng 4,96%) và các ngành dịch vụ thị trường (bán buôn và bán lẻ tăng 4,3%; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 6,78%).

Tăng trưởng của ngành Công nghiệp 6 tháng năm 2020 đạt 2,71% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,96%, thấp hơn mức tăng của cùng kỳ các năm trong giai đoạn 2011-2020. Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 6 tháng đầu năm tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2019 tăng 9,6%). Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tính tại thời điểm 30-6-2020 tăng 26,7% so với cùng thời điểm năm trước (cùng thời điểm năm 2019 tăng 16,1%). Tỷ lệ tồn kho toàn ngành chế biến, chế tạo bình quân 6 tháng đầu năm khá cao với 78,9% (cùng kỳ năm trước là 74,9%).

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp (DN) ngành chế biến, chế tạo cũng cho thấy các DN kỳ vọng tình hình sản xuất kinh doanh của quý III khả quan hơn quý II. Cụ thể: Có 27,3% số DN đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý II-2020 tốt hơn quý I-2020; 40,8% số DN đánh giá gặp khó khăn và 31,9% số DN cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định. Dự kiến quý III-2020 so với quý II-2020, có 49,1% số DN đánh giá xu hướng sẽ tốt lên; 19,4% số DN dự báo khó khăn hơn và 31,5% số DN cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định.

Sau hai tháng nới lỏng và gỡ bỏ các biện pháp giãn cách xã hội, các hoạt động KT-XH đang dần được khôi phục. Số DN thành lập mới trong tháng 6-2020 tiếp tục khởi sắc với 13.735 DN, với số vốn đăng ký là 139.100 tỉ đồng và số lao động đăng ký là 100.000 lao động, tăng 27,9% về số DN, tăng 23,4% về vốn đăng ký và tăng 9,4% về số lao động so với tháng trước. Lũy kế 6 tháng, cả nước có hơn 62.000 DN đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 697.100 tỉ đồng và tổng số lao động đăng ký là 507.200 lao động, giảm 7,3% về số DN, giảm 19% về vốn đăng ký và giảm 21,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Trong 6 tháng, số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 29.200 DN, tăng 38,2% so với cùng kỳ năm trước; 19.600 DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 10,2%; 7.400 DN hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 5%; 22.400 DN không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, tăng 33,9%.

P.V

Chia sẻ bài viết