15/01/2022 - 05:51

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động công chứng

(CT) - Ngày 14-1, đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết thi hành Luật Công chứng.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố dự tại điểm cầu TP Cần Thơ.

Luật Công chứng năm 2014 được ban hành đã góp phần hoàn thiện thể chế pháp luật về công chứng. Công chứng là “lá chắn” phòng ngừa hữu hiệu, đảm bảo an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch, tiết kiệm thời gian, chi phí cho xã hội, giảm thiểu công việc cho tòa án trong giải quyết các tranh chấp dân sự. Hoạt động công chứng tiếp tục phát triển theo hướng chuyên nghiệp hóa, xã hội hóa, lấy người dân làm “trung tâm” phục vụ. Các phòng công chứng được chuyển đổi thành văn phòng công chứng hoặc chuyển đổi sang cơ chế tự chủ về tài chính đã góp phần giảm bớt gánh nặng biên chế và ngân sách nhà nước, góp phần thực hiện thành công mục tiêu xã hội hóa hoạt động công chứng...

Bên cạnh đó, hoạt động công chứng còn một số tồn tại, như: số lượng công chứng viên tăng nhanh nhưng chất lượng đội ngũ công chứng viên và người được giao làm nhiệm vụ công chứng chưa đồng đều; hoạt động hành nghề công chứng còn có sai sót, chưa thực sự đáp ứng yêu cầu; một bộ phận công chứng viên chưa tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, còn có hiện tượng cố ý làm trái, không đúng trình tự, thủ tục công chứng theo quy định...

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu nhấn mạnh: Các đơn vị liên quan cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật về công chứng; trong đó, cần tập trung xây dựng, trình Quốc hội xem xét, thông qua Luật Công chứng sửa đổi, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các luật có liên quan. Bên cạnh đó, phát triển tổ chức hành nghề công chứng theo đúng định hướng đã xác định, phát triển có kiểm soát, đảm bảo sự phân bổ đều khắp của các tổ chức hành nghề công chứng; tiếp tục xây dựng đội ngũ công chứng viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hành nghề công chứng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động công chứng…

H.Y

Chia sẻ bài viết