01/03/2024 - 09:24

Tăng cường tuyên truyền, đảm bảo các đối tượng được tiếp cận, thụ hưởng chính sách theo quy định

(CT) - Ngày 29-2, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ tổ chức hội nghị trực tuyến đến các quận, huyện triển khai Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND ngày 8-12-2023 của HĐND TP Cần Thơ quy định chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp, việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp (Nghị quyết số 11), Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND ngày 8-12-2023 của HĐND TP Cần Thơ quy định chính sách hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo bền vững giai đoạn 2024-2025 (Nghị quyết số 12). Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị chức năng tham dự tại điểm cầu thành phố.   

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe triển khai Nghị quyết số 11 và Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 6-2-2024 triển khai thực hiện Nghị quyết số 11, Nghị quyết số 12 và Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 5-1-2024 triển khai thực hiện Nghị quyết số 12. Nghị quyết số 11 gồm 8 Điều, quy định đối tượng, mức, thời gian hỗ trợ đối với đào tạo trình độ sơ cấp, dưới 3 tháng; đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng; cho vay ưu đãi hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nghị quyết số 12 gồm 6 Điều, quy định chính sách hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo bền vững giai đoạn 2024-2025, gồm: nhà ở, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà tiêu hợp vệ sinh, với nguyên tắc, điều kiện, nội dung và mức hỗ trợ cụ thể… Các kế hoạch của UBND thành phố nhằm cụ thể hóa, phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện các chính sách quy định tại Nghị quyết 11, Nghị quyết 12, đảm bảo các đối tượng được tiếp cận, thụ hưởng kịp thời, đầy đủ... Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy thị trường lao động, giải quyết việc làm cho người lao động; thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững thành phố giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Thực Hiện đề nghị các sở, ngành và địa phương tăng cường tuyên truyền, triển khai các chính sách của Nghị quyết số 11 và số 12 đến người dân; xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể và phân công nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện. Đối với các quận, huyện, chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp rà soát để hỗ trợ đối tượng được thụ hưởng cũng như đảm bảo bố trí ngân sách thực hiện các chính sách theo quy định. Quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố tổng hợp, tham mưu UBND thành phố chỉ đạo thực hiện.

A.P

Chia sẻ bài viết