05/04/2013 - 20:59

Tăng cường quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

(CT)- Ngày 4-4-2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương trong cả nước đánh giá công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản (ATTPNLTS) thời gian qua và đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013 và các năm tiếp theo.

Theo Bộ NN&PTNT, trong các năm qua Bộ đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiến hành xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách, tăng cường năng lực bộ máy quản lý và có nhiều hoạt động nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTPNLTS. Đến nay, nhìn chung hệ thống pháp luật quản lý chất lượng, ATTPNLTS đã tương đối hoàn chỉnh, tạo hành lang pháp lý cơ bản đầy đủ, phù hợp thông lệ quốc tế và thực tiễn để triển khai Luật an toàn thực phẩm. Các hoạt động tăng cường công tác quản lý, khuyến khích xây dựng, phát triển mô hình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn trên phạm vi toàn quốc… hiện cũng tạo được chuyển biến tích cực trong chất lượng, ATTPNLTS. Tuy nhiên, các số liệu thống kê thời gian qua cho thấy, tình hình chuyển biến còn chậm, phạm vi về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm trong một số lĩnh vực còn cao. Tham dự hội nghị, đại diện nhiều bộ ngành Trung ương và địa phương cho rằng, để tăng cường quản lý chất lượng, ATTPNLTS cần phải sớm kiện toàn và hoàn hiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Bởi hiện tại mỗi mảng, mỗi lĩnh vực có quá nhiều văn bản liên quan dẫn đến khó tra cứu và áp dụng trong thực tiễn. Mặt khác, còn thiếu một số tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại khâu chế biến, chợ đầu mối và còn thiếu Thông tư liên tịch về cơ chế phân công, phối hợp trong một số lĩnh vực giao thoa giữa Bộ NN&PTNT, Bộ Y tế và Bộ Công thương. Mặt khác, Nhà nước cần có nhiều hoạt động hỗ trợ, khuyến khích người dân tham gia thực hiện và xem xét tăng cường nguồn nhân lực, trang thiết bị cho địa phương làm tốt hơn công tác kiểm tra, quản lý trên địa bàn.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát nhấn mạnh, Bộ chú trọng quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTPNLTS là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013 và các năm tiếp theo. Bộ sẽ thực hiện một cách quyết liệt bằng nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả và cố gắng khắc phục nhanh các tồn tại hiện nay, nhất là các tồn tại do chủ quan. Năm 2013, chúng ta phải phấn đấu đạt được mục tiêu giảm 10% số cơ sở, sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và các mặt hàng nông lâm thủy sản bị xếp loại C (theo như quy định tại Thông tư 14/2011/TT BNNPTNT) và giảm 10% số cơ sở, sản xuất kinh doanh vi phạm về chất lượng, ATTPNLTS…

KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết