26/06/2019 - 18:23

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Thành ủy Cần Thơ

Tăng cường kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ 

(CT)- Sáng 26-6-2019, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm của Ban Thường vụ Thành ủy. 

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: S.H

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: S.H

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Trần Quốc Trung yêu cầu các đồng chí trong Ban Thường vụ chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung quyết liệt, với tinh thần quyết tâm cao nhất để thực hiện đạt các chỉ tiêu kinh tế- xã hội mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Đồng thời, xem xét tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhất là thành phần kinh tế tư nhân; quan tâm các dự án đã có chủ trương đầu tư, chỉ đạo các ngành theo dõi sát  về tiến độ triển khai các dự án. Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo ngành nông nghiệp tái lập đàn heo sau dịch bệnh; chỉ đạo xử lý kịp thời các điểm sạt lở… Bí thư Thành ủy đề nghị đẩy nhanh và thực hiện hiệu quả giải ngân xây dựng cơ bản; quan tâm các dự án, đặc biệt là cầu Quang Trung, đường tỉnh 922, đường nối giữa đường Cách Mạng Tháng Tám và đường tỉnh 918… Chuẩn bị tốt nội dung cho cuộc họp HĐND giữa năm. Chuẩn bị đại hội đảng các cấp, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các ủy viên Ban Thường vụ tập trung chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, địa phương tiếp tục quan tâm sắp xếp tổ chức bộ máy theo kế hoạch, đề án đã phê duyệt; tiếp tục sắp xếp điều chỉnh đội ngũ cán bộ; đặc biệt, xem xét chuẩn bị đầy đủ về tiêu chuẩn, tiêu chí cán bộ; chuẩn bị xây dựng văn kiện. Từ nay đến đại hội, tăng cường kiểm tra, giám sát; giao các cơ quan: Ban Nội chính, Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Công an thành phố phối hợp chặt chẽ, chủ động xác minh, giải quyết đến nơi đến chốn đối với các đơn khiếu nại, tố cáo nặc danh... 

6 tháng đầu năm 2019, Thành ủy và các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác cán bộ đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương; hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch (lần thứ 3) Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, các chức danh chủ chốt thành phố; phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch (lần thứ 3) và cán bộ quản lý các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 65/66 cơ quan, đơn vị đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Các tổ chức cơ sở đảng đã kết nạp 1.255 đảng viên, đạt 59,76% kế hoạch năm 2019. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, hiệu quả, góp phần ngăn ngừa sai phạm trong cán bộ, đảng viên. Kinh tế thành phố tiếp tục phát triển, duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng; giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư, chú trọng nâng cao chất lượng; tập trung thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm. Quốc phòng an ninh được đảm bảo…

SƠN HÀ

Chia sẻ bài viết