17/07/2009 - 07:25

Tăng cường giám sát các chương trình, dự án đầu tư cho miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Trong 2 ngày 15 và 16-7-2009, tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Hội đồng Dân tộc Quốc hội phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP đã tổ chức Hội thảo “Tăng cường năng lực thẩm tra, quyết định ngân sách Nhà nước và giám sát các chương trình, dự án đầu tư cho miền núi, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số”. Tham dự hội thảo có đại diện HĐND, Ban Dân tộc của các tỉnh miền núi, vùng đồng bào dân tộc, các cơ quan, các ngành của Trung ương và đại diện của UNDP.

Các đại biểu dự hội thảo đã trao đổi những nội dung về Quy trình xây dựng, thẩm định thông qua ngân sách Nhà nước ở Việt Nam; kỹ năng thẩm tra, giám sát việc phân bổ nguồn lực và các điều kiện cần thiết để việc giám sát các chương trình, dự án đầu tư cho miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt kết quả; cơ chế phân bổ nguồn lực cho các chương trình, dự án đầu tư đối với miền núi, vùng dân tộc thiểu số, thực trạng và những vấn đề đặt ra. Những kết quả đạt được về thực hiện các chương trình, dự án, những vấn đề tồn tại và kiến nghị về chính sách đối với miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2010-2015. Các tham luận của hội thảo đã đề cấp đến vai trò của Ủy ban MTQ Việt Nam các cấp trong việc trong việc giám sát các chương trình, dự án cho miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trách nhiệm của HĐND trong việc giám sát các chương trình, dự án đầu tư trên từng địa bàn cũng như quyết định về phân bổ ngân sách và giám sát việc tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước tại địa phương...

NGUYỄN TIÊN TRI (TTXVN)

Chia sẻ bài viết