20/09/2023 - 20:37

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy 

(CT) - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường vừa ký ban hành công văn về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH hướng dẫn sử dụng các phương tiện chữa cháy thông thường và các kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu. Ảnh: Công an TP Cần Thơ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH hướng dẫn sử dụng các phương tiện chữa cháy thông thường và các kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu. Ảnh: Công an TP Cần Thơ.

Chủ tịch UBND thành phố giao giám đốc Công an thành phố, giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố; chủ tịch UBND quận, huyện tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch UBND thành phố về công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH); thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức về PCCC và CNCH cho người dân, kỹ năng thoát hiểm khi có sự cố. Mỗi cán bộ, công chức, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện các quy định về PCCC.

Giao giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp tổ chức tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC tại các chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ, có giải pháp hạn chế xảy ra cháy, nổ và giảm thiểu thiệt hại, hậu quả do cháy, nổ gây ra. Giao chủ tịch UBND quận, huyện chỉ đạo chấn chỉnh việc quản lý nhà nước về PCCC, kiểm điểm xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân để xảy ra các sai phạm (nếu có). Giao giám đốc Sở Xây dựng, chủ tịch UBND quận, huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng, nhất là việc cấp phép, thanh tra, kiểm tra, chấp hành pháp luật xây dựng; gắn trách nhiệm cụ thể tới từng đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc cấp phép, quản lý trật tự xây dựng; xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng trái phép, sai phép...

Trong quá trình thực hiện, khen thưởng những nơi làm tốt, phê bình, kiểm điểm và thông báo công khai những nơi chưa làm tốt, xử lý trách nhiệm đối với những tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm trong triển khai thực hiện dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Định kỳ hằng tháng, các đơn vị tổng hợp tình hình báo cáo chủ tịch UBND thành phố.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết