23/05/2022 - 20:33

Tăng cường các biện pháp phòng ngừa xâm hại trẻ em 

(CT) - Công an TP Cần Thơ (Trưởng Ban Chỉ đạo KH506 TP Cần Thơ) vừa có công văn gửi các thành viên trong Ban Chỉ đạo và công an các đơn vị, địa phương về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo KH506 Bộ Công an về tăng cường thực hiện giải pháp trong công tác phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng ngừa người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật.

Công an TP Cần Thơ phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật cho học sinh trên địa bàn. 

Ban Chỉ đạo KH506 thành phố đề nghị quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả, thực chất Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 5-11-2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; Luật Trẻ em 2016; Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 14-6-2020 của Quốc Hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em; các chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ, chương trình công tác của Bộ Công an liên quan lĩnh vực này.

Qua đó, các phòng nghiệp vụ công an thành phố phối hợp quản lý chặt địa bàn, nắm tình hình liên quan đến trẻ em, làm tốt công tác tham mưu, giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh, có biện pháp bảo vệ nhóm trẻ em yếu thế. Song song đó, phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách pháp luật bảo vệ trẻ em, kỹ năng nhận diện hành vi xâm hại để người dân nắm, nâng cao ý thức tự phòng ngừa, tự bảo vệ, tham gia tố giác tội phạm. Các đơn vị, địa phương phối hợp xây dựng mô hình Phòng ngừa, trợ giúp, giáo dục, cảm hóa người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật hoặc chấp hành xong án phạt tù có thời hạn hòa nhập cộng đồng; phòng ngừa trẻ em bị xâm hại tình dục, phòng ngừa trẻ em bị bạo lực bạo hành, mua bán…, góp phần giữ gìn an ninh trật tự cơ sở.

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết