06/05/2023 - 18:58

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Huyện Thới Lai xác định việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, là nhiệm vụ quan trọng. Các cấp, các ngành trong huyện đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp trọng tâm, đồng bộ, mang lại hiệu quả. Nhờ vậy, trên địa bàn huyện chưa phát hiện đối tượng xấu, thù địch lôi kéo, kích động cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) và người dân làm những việc sai trái, tạo ra “điểm nóng”.

Cán bộ huyện Thới Lai và xã Thới Thạnh gặp gỡ nắm bắt nguyện vọng của nhân dân ấp Thới Thuận để giải quyết tình trạng sạt lở bờ sông. 

Theo đồng chí Ðỗ Kim Khang, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện, cùng với thực hiện tốt các chủ trương, phong trào, Hội CCB huyện tích cực triển khai các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thường trực Huyện hội thành lập Biệt đội 35 với tên gọi “Chiến sĩ Thới Lai” để tham gia “đánh rận”, nhằm đấu tranh chống lại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch. Thường trực Huyện hội thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Theo đồng chí Nguyễn Trung Huấn, Bí thư Xã đoàn, Trưởng Ban tuyên giáo Ðảng ủy xã Thới Thạnh, Ðảng ủy xã chỉ đạo thành lập Biệt đội 35 Thới Thạnh. Biệt đội thực hiện nhiệm vụ “đánh rận”; chia sẻ thông tin tích cực lên các trang mạng chính thống của huyện và thành phố. Bên cạnh đó, các trường học và Xã đoàn quan tâm tổ chức cho học sinh, đoàn viên thanh niên đến Ðền thờ Châu Văn Liêm để thắp hương, nghe kể chuyện truyền thống về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Châu Văn Liêm. Xã cũng thành lập Tổ cộng tác viên dư luận xã hội có 22 thành viên để nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của nhân dân; qua đó kịp thời định hướng và giải quyết. Ðiển hình như vừa qua, trên địa bàn ấp Thới Thuận xảy ra tình trạng sạt lở bờ sông, nhân dân lo lắng, Tổ cộng tác viên dư luận xã hội đã nắm bắt và đề xuất cấp trên đầu tư kè mé kịp thời. “Nhờ thực hiện tốt các giải pháp bảo vệ nền tảng tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nên những năm qua trên địa bàn xã Thới Thạnh không có trường hợp bị kẻ xấu lôi kéo, xúi giục làm những chuyện sai trái” - đồng chí Nguyễn Trung Huấn nói.

Nói về việc bảo vệ nền tảng tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo Nghị quyết số 35 trên địa bàn huyện Thới Lai, đồng chí Nguyễn Bá Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo (BCÐ) 35 huyện, cho biết: Những năm qua, BTV Huyện ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức của Bác, các quy định về nêu gương... Từ đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác tư tưởng, vừa hạn chế sự “tấn công” từ bên ngoài của các thế lực thù địch, vừa nâng cao “sức đề kháng” từ bên trong của CB, ÐV. Huyện thành lập BCÐ 35 Thới Lai, Tổ thư ký của Ban Chỉ đạo có 5 thành viên; thành lập 13 biệt đội “đánh rận” xã, thị trấn và 4 biệt đội “đánh rận” các ngành huyện với tổng số 334 thành viên. Các tổ chức này tuyên truyền, định hướng tư tưởng; tổ chức “đánh rận”; chia sẻ các thông tin tích cực lên các trang chính thống, đặc biệt là trang của nhóm Facebook “Hương Lúa Thới Lai”...

Hằng tháng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức giao ban an ninh tư tưởng, qua đó nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn; phối hợp các ngành nắm thông tin để ngăn chặn, vô hiệu hóa các trang web, blog, fanpage, group, tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin sai trái. Từ năm 2022 đến nay, BCÐ 35, các ngành huyện đã phát hiện và yêu cầu 2 trường hợp đăng tải thông tin nhạy cảm, phức tạp liên quan đến khu đô thị mới huyện Thới Lai gỡ bài viết; các lực lượng huyện đã viết được 18 bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ðồng chí Nguyễn Bá Hùng, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện, khẳng định: BCÐ 35 huyện tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ để việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn đạt hiệu quả cao hơn; xác định đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên và lâu dài, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chia sẻ bài viết