07/05/2009 - 09:49

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo:

Sửa đổi những bất hợp lý về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức

* Người nghèo được hỗ trợ lãi suất vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội

(TTXVN)- Ngày 5-5, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 575/QĐ-TTg về việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước trong quý II-2009 nghiên cứu, xây dựng các Đề án, các văn bản sửa đổi những bất hợp lý về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể và lực lượng vũ trang.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo quy định tại Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30-9-2004.

Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính trình Ban Bí thư Trung ương ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 128-QĐ/TW ngày 14-12-2004 về chế độ tiền lương đối với CBCCVC cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể.

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với CBCCVC và lực lượng vũ trang được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo, hoàn thành trong quý II-2009.

Về chế độ công vụ đối với các chức danh Phó trưởng đoàn thể ở Trung ương, Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung hoặc trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung.

Trong quý II-2009, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu sửa đổi những bất hợp lý khác của chế độ tiền lương hiện hành.

* Ngày 6-5, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 579/QĐ-TTg về việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay của người nghèo và đối tượng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Với thời hạn vay được hỗ trợ lãi suất tối đa là 24 tháng và việc hỗ trợ lãi suất được thực hiện đối với các khoản vay giải ngân từ ngày 1-5 đến 31-12-2011.

Quyết định nêu rõ, sẽ hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay của người nghèo và các đối tượng chính sách khác tại Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH). Mức hỗ trợ lãi suất là 4%/năm, tính trên số tiền vay và thời hạn cho vay thực tế đối với các khoản vay tại Ngân hàng CSXH thuộc các chương trình có lãi suất đang thực hiện lớn hơn 4%/năm; cùng với đó còn hỗ trợ toàn bộ lãi suất vay đối với các khoản vay tại Ngân hàng CSXH thuộc các chương trình có lãi suất đang thực hiện nhỏ hơn hoặc bằng 4%/năm (lãi suất vay sẽ bằng 0%/năm).

Chính quyền địa phương các cấp chỉ đạo Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH các cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị Ngân hàng CSXH trên địa bàn. Khách hàng vay được hỗ trợ lãi suất phải sử dụng vốn đúng mục đích đã ghi trong hợp đồng tín dụng, chi trả đầy đủ và đúng hạn tiền gốc và lãi tiền vay (nếu có). Quyết định này có hiệu lực từ ngày 6-5-2009.

Chia sẻ bài viết