16/09/2015 - 20:41

Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc

Bạn đọc Đào Kim Th. ở huyện Thới Lai (TP Cần Thơ) hỏi: Trước đây, tôi có đến UBND xã lập di chúc để lại tài sản cho những người em ruột của tôi. Nay, tôi muốn thay đổi nội dung của di chúc này thì được hay không? Thủ tục như thế nào?

Vấn đề này, ông Nguyễn Văn Bê, Trưởng Văn phòng Công chứng Đông Nam (ở huyện Thới Lai), cho biết:

Tại Điều 662, Bộ luật Dân sự 2005 có quy định: "Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc vào bất cứ lúc nào. Trong trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau; nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật. Trong trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị hủy bỏ".

Còn theo quy định tại khoản 3, Điều 56, Luật Công chứng năm 2014: "Di chúc đã được công chứng nhưng sau đó người lập di chúc muốn sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ di chúc thì có thể yêu cầu bất kỳ công chứng viên nào công chứng việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ đó. Trường hợp di chúc trước đó đang được lưu giữ tại một tổ chức hành nghề công chứng thì người lập di chúc phải thông báo cho tổ chức hành nghề công chứng đang lưu giữ di chúc biết việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đó".

Như vậy, đối chiếu với các quy định trên, thì bạn đọc Th. có quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập trước đó. Bạn có thể liên hệ với các tổ chức hành nghề công chứng hoặc UBND cấp xã để được xem xét, giải quyết thủ tục hành chính này. Hồ sơ gồm: Các giấy tờ có liên quan đến di sản để lại (bản sao); Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (nếu vợ, chồng lập chung di chúc); giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu (bản sao).

C.H

Chia sẻ bài viết