05/03/2012 - 22:08

Sửa đổi, bổ sung một số điều về khám, chữa bệnh cho người nghèo

(TTXVN)- Ngày 1-3, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15-10-2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo.

Theo đó, đối tượng được hưởng chế độ khám, chữa bệnh theo Quyết định này gồm: người thuộc diện hộ nghèo theo quy định hiện hành của Chính phủ; đồng bào dân tộc thiểu số, đang sinh sống ở các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn; người thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội theo quy định của pháp luật và người đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước; người mắc bệnh ung thư, các bệnh hiểm nghèo khác gặp khó khăn không đủ khả năng chi trả viện phí.

Quyết định cũng quy định quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo được lấy từ Ngân sách Nhà nước, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Quyết định cũng bãi bỏ Điều 5 Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg về việc khám, chữa bệnh cho người nghèo. Đồng thời quy định các đối tượng thuộc khoản 1 và 2 Điều 2 Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg được hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế của Nhà nước. Quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế mà các đối tượng quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 2 phải đồng chi trả theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn Luật đối với người bệnh phải đồng chi trả từ 100.000 đồng trở lên. Các đối tượng thuộc khoản 4 Điều 2 Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg cũng được hỗ trợ thanh toán một phần viện phí đối với người bệnh phải chi trả cho cơ sở y tế Nhà nước từ 1 triệu đồng trở lên. Trường hợp người bệnh tự lựa chọn cơ sở khám, chữa bệnh thì thanh toán viện phí theo quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15-4-2012.

Chia sẻ bài viết