Phòng chống dịch COVID-19

Ngày 30-3, Cần Thơ ghi nhận 41 ca mắc COVID-19

Ngày 30-3, Cần Thơ ghi nhận 41 ca mắc COVID-19 

Cập Nhật 30-03-2022 21:18:10

(CTO) - Theo Sở Y tế TP Cần Thơ, trong ngày 30-3, thành phố ghi nhận 41 ca nhiễm SARS-CoV-2, đều tầm soát tại cơ sở y tế.

Ngày 29-3, Cần Thơ ghi nhận 61 ca mắc COVID-19

Ngày 29-3, Cần Thơ ghi nhận 61 ca mắc COVID-19 

Cập Nhật 29-03-2022 19:52:23

(CTO) - Theo Sở Y tế TP Cần Thơ, trong ngày 29-3, thành phố ghi nhận 61 ca nhiễm SARS-CoV-2, đều tầm soát tại cơ sở y tế.

Bộ Y tế hướng dẫn tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5-dưới 12 tuổi

Bộ Y tế hướng dẫn tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5-dưới 12 tuổi 

Cập Nhật 29-03-2022 08:14:22

Các địa phương xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đủ điều kiện tiêm chủng để có thể triển khai ngay khi được phân bổ vaccine.

Ngày 28-3, Cần Thơ ghi nhận 53 ca mắc COVID-19

Ngày 28-3, Cần Thơ ghi nhận 53 ca mắc COVID-19 

Cập Nhật 28-03-2022 21:03:21

(CTO) - Theo Sở Y tế TP Cần Thơ, trong ngày 28-3, thành phố ghi nhận 53 ca nhiễm SARS-CoV-2, đều tầm soát tại cơ sở y tế.

Năm điều cần biết về vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ dưới 5 tuổi

Năm điều cần biết về vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ dưới 5 tuổi 

Cập Nhật 28-03-2022 15:19:49

Mỗi liều vaccine của Moderna cho trẻ nhỏ là 25 microgram, bằng 1/4 liều của người trưởng thành trong khi vaccine của Pfizer là 3 microgram, chỉ bằng 1/10 liều vaccine cho người lớn.

Ngày 27-3, Cần Thơ ghi nhận 90 ca mắc COVID-19

Ngày 27-3, Cần Thơ ghi nhận 90 ca mắc COVID-19 

Cập Nhật 28-03-2022 08:47:29

(CTO) - Theo Sở Y tế TP Cần Thơ, trong ngày 27-3, thành phố ghi nhận 90 ca nhiễm SARS-CoV-2, đều tầm soát tại cơ sở y tế.

Ngày 25-3, Cần Thơ ghi nhận 117 ca mắc COVID-19

Ngày 25-3, Cần Thơ ghi nhận 117 ca mắc COVID-19 

Cập Nhật 25-03-2022 21:17:08

(CTO) - Theo Sở Y tế TP Cần Thơ, trong ngày 25-3, thành phố ghi nhận 117 ca nhiễm SARS-CoV-2, đều tầm soát tại cơ sở y tế.

Ngày 22-3, Cần Thơ ghi nhận 96 ca mắc COVID-19

Ngày 22-3, Cần Thơ ghi nhận 96 ca mắc COVID-19 

Cập Nhật 22-03-2022 18:32:27

(CTO) - Theo Sở Y tế TP Cần Thơ, trong ngày 22-3, thành phố ghi nhận 96 ca nhiễm SARS-CoV-2, đều tầm soát tại cơ sở y tế.

Ngày 21-3, Cần Thơ ghi nhận 173 ca mắc COVID-19

Ngày 21-3, Cần Thơ ghi nhận 173 ca mắc COVID-19 

Cập Nhật 21-03-2022 21:09:03

(CTO) - Theo Sở Y tế TP Cần Thơ, trong ngày 21-3, thành phố ghi nhận 173 ca nhiễm SARS-CoV-2, đều tầm soát tại cơ sở y tế.

Ngày 20-3, Cần Thơ ghi nhận 112 ca mắc COVID-19

Ngày 20-3, Cần Thơ ghi nhận 112 ca mắc COVID-19 

Cập Nhật 21-03-2022 08:36:52

(CTO) - Theo Sở Y tế TP Cần Thơ, trong ngày 20-3, thành phố ghi nhận 112 ca nhiễm SARS-CoV-2, đều tầm soát tại cơ sở y tế.

Ngày 19-3, Cần Thơ ghi nhận 78 ca mắc COVID-19

Ngày 19-3, Cần Thơ ghi nhận 78 ca mắc COVID-19 

Cập Nhật 19-03-2022 19:44:32

(CTO) - Theo Sở Y tế TP Cần Thơ, trong ngày 19-3, thành phố ghi nhận 78 ca nhiễm SARS-CoV-2, đều tầm soát tại cơ sở y tế.

Ngày 17-3, Cần Thơ ghi nhận 133 ca mắc COVID-19

Ngày 17-3, Cần Thơ ghi nhận 133 ca mắc COVID-19 

Cập Nhật 18-03-2022 10:16:16

(CTO) - Theo Sở Y tế TP Cần Thơ, trong ngày 17-3, thành phố ghi nhận 133 ca nhiễm SARS-CoV-2, đều tầm soát tại cơ sở y tế.