07/03/2019 - 20:45

Sớm hoàn thành việc sắp xếp những người hoạt động không chuyên trách

(CT)- Ngày 7-3, Ban Pháp chế HĐND thành phố giám sát tại Sở Nội vụ về việc thực hiện Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND ngày 11-7-2018, của HĐND thành phố về việc quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách (NQ 05). 

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, tính đến thời điểm hiện tại, số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã được bố trí 998/1.007 người; số lượng người đảm nhiệm thêm một số chức danh không chuyên trách cấp xã là 7 người; số lượng người hoạt động không chuyên trách ấp, khu vực được bố trí 1.918 người. Việc hỗ trợ theo trình độ chuyên môn được đào tạo được thực hiện tốt, trong đó có 682 người hoạt động không chuyên trách cấp xã và 251 người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu vực với tổng số kinh phí là 384,3 triệu đồng/ tháng. Sở Nội vụ đã thẩm định giải quyết hưởng chế độ thôi việc cho 374 người ở xã, phường, thị trấn và Sở Tài chính đã xem xét, cấp bổ sung trên 2,2 tỉ đồng thực hiện chế độ thôi việc đối với những người dôi dư. Hiện tại, các xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực cơ bản hoàn thành phương án bố trí, sắp xếp những người hoạt động không chuyên trách; trong đó, có 82/85 xã, phường, thị trấn và 33/630 ấp, khu vực đã hoàn thành việc sắp xếp những người hoạt động không chuyên trách…

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số địa phương thực hiện chưa đạt yêu cầu đề ra; một số nơi bí thư chi bộ không phải là người địa phương nên không thể kiêm nhiệm trưởng ấp, khu vực hoặc trưởng ấp, khu vực chưa là đảng viên nên chưa thực hiện được việc bố trí chức danh bí thư kiêm trưởng ấp, khu vực; một số người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khu vực công tác lâu năm nhưng hồ sơ bị thất lạc nên gặp khó khăn trong việc giải quyết chế độ thôi việc…

Đoàn giám sát đánh giá cao nỗ lực của Sở Nội vụ và các địa phương trong việc triển khai thực hiện NQ 05. Đồng thời, đề nghị Sở Nội vụ thành phố tiếp tục chỉ đạo, nhắc nhở các địa phương còn lại sớm hoàn thành việc sắp xếp những người hoạt động không chuyên trách; thực hiện đúng quy định các chế độ, chính sách cho cán bộ hoạt động không chuyên trách sau khi bị thôi việc; các sở, ngành liên quan tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn để tạo điều kiện cho các địa phương thực hiện tốt NQ 05.

Thanh Thư

Chia sẻ bài viết