26/12/2022 - 19:41

Sớm đề ra các giải pháp khắc phục công tác cán bộ 

(CT) - Ngày 26-12-2022, Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hè trao  kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tư pháp” cho các cá nhân đã có nhiều công lao, đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hè trao  kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tư pháp” cho các cá nhân đã có nhiều công lao, đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam.

Trong năm 2022, công tác THADS của Cục THADS về cơ bản đạt theo yêu cầu đề ra. Cụ thể, chỉ tiêu về việc đạt tỷ lệ 81,67%, so với chỉ tiêu Tổng cục giao vượt 0,17%; về tiền đạt tỷ lệ 42,91%, so với chỉ tiêu Tổng cục giao vượt 2,81% đã góp phần tích cực cho việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Tuy nhiên, công tác THADS trong năm qua cũng còn một số tồn tại, hạn chế: lãnh đạo một số chi cục còn buông lỏng quản lý, thiếu sự kiểm tra, chỉ đạo toàn diện, năng lực điều hành còn hạn chế; một số chấp hành viên, công chức thi hành án còn thiếu tập trung, chưa nỗ lực trong việc giải quyết vụ án...

Tại hội nghị, lãnh đạo Cục THADS đã đưa ra 12 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 như: Việc ra quyết định thi hành án đúng quy định pháp luật đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực pháp luật; nâng cao năng lực công tác, tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2023. Theo đó, phấn đấu về tỷ lệ thi hành xong trên 82,6% về việc và trên 45,6%  về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành án; kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ công chức THADS...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Hè nhấn mạnh: Trong thời gian tới ngành thi hành án tiếp tục tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng THADS, giảm lượng án tồn; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, địa phương trong hoạt động thi hành án; sớm đề ra các giải pháp khắc phục công tác cán bộ, tăng cường kiểm tra trong việc thực thi công vụ của chấp hành viên, cán bộ công chức, đặc biệt các vấn đề liên quan đến tham nhũng, tiêu cực; quan tâm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý của ngành…

Dịp này, Bộ Tư pháp đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tư pháp” cho các cá nhân đã có nhiều công lao, đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam.

Tin, ảnh: H.Y

Chia sẻ bài viết