17/02/2020 - 19:51

Sóc Trăng thực hiện tốt công tác quản lý di sản 

(CT)- Đó là thành quả nổi bật của Sóc Trăng sau hơn 4 năm thực hiện Đề án “Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam, giai đoạn 2016-2020”.

Một góc chùa Dơi ở TP Sóc Trăng là Di tích Văn hóa cấp quốc gia, địa điểm tham quan nổi tiếng ở Sóc Trăng. 

Hiện nay, ngành văn hóa Sóc Trăng đã kiểm kê được 111 di tích, trong đó có 46 di tích đã được xếp hạng, với 8 di tích cấp quốc gia và 38 di tích cấp tỉnh. Các di tích trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đều được quản lý và phát huy giá trị theo đúng Luật Di sản; công tác trùng tu, tôn tạo, bảo quản di tích được duy trì thường xuyên. 4 năm qua, ngành văn hóa tỉnh đã thực hiện 17 đề tài di sản văn hóa phi vật thể, lập 6 hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể, thực hiện 35 dự án bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào Khmer trong tỉnh do Quỹ Đan Mạch hỗ trợ Văn hóa vùng và Dân tộc ít người tài trợ. Bảo tàng tỉnh Sóc Trăng đang lưu giữ và trưng bày gần 13.000 hiện vật.

Đặc biệt, tỉnh Sóc Trăng là địa phương có nhiều di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia: Lễ hội Ok-om-bok, hát Dù kê, múa Rô băm, đàn hát Chầm-riêng Chà-pây… nên việc bảo tồn và phát huy giá trị các loại hình di sản này luôn được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả.

Tin, ảnh: Duy  Lữ

Chia sẻ bài viết