23/11/2012 - 09:51

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống khủng bố

Ngày 22-11, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 25/2007/CT-TTg ngày 15-11-2007 (Chỉ thị số 25) của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống khủng bố trong tình hình mới. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị đã nghe Trung tướng Tô Lâm, Thứ trưởng kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Bộ Công an trình bày báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 25 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống khủng bố từ năm 2007-2012 và các phát biểu tham luận của đại diện Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố của các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương những thành tích đã đạt được trong công tác phòng, chống khủng bố của các Bộ, ngành và địa phương 5 năm qua; ghi nhận và đánh giá cao những chiến công xuất sắc của các lực lượng, đặc biệt là lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân trong công tác đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động khủng bố, phá hoại của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Chỉ rõ những thuận lợi và nguy cơ, thách thức đối với công tác phòng, chống khủng bố nói riêng và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 25, coi đây là một công tác trọng tâm, thường xuyên và gắn bó mật thiết với nhiệm vụ chính trị được giao; tiếp tục tham mưu cho Chính phủ có chính sách phù hợp, đảm bảo cho công tác phòng, chống khủng bố, biểu tình phá rối an ninh, bạo loạn ngày càng có hiệu quả.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ phòng, chống khủng bố và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; nắm chắc tình hình, chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động khủng bố, phá hoại của các thế lực thù địch và bọn tội phạm khác, sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống...

THIỆN THUẬT (TTXVN)

Chia sẻ bài viết