02/11/2014 - 08:15

Nhịp cầu dân cử

Sẽ đề xuất UBND thành phố hướng xử lý đối với quy hoạch dự án Khu dân cư lô số 5C

Cử tri đề nghị cho biết tiến độ thực hiện và hướng xử lý đối với dự án Khu dân cư lô số 5C thuộc Khu đô thị Nam Cần Thơ tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, do Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng số 10 IDICO làm chủ đầu tư. Nội dung trả lời của Sở Xây dựng thành phố, như sau:

- Tên dự án: Khu dân cư lô số 5C thuộc Khu đô thị Nam Cần Thơ tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng. Dự án do Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng số 10 IDICO làm chủ đầu tư, có diện tích đất là 37,20 ha.

- Tình hình thực hiện: Đã được UBND thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 2598/QĐ-UBND ngày 25 - 8 - 2004.

- Kết quả rà soát: Ngày 1 - 7 - 2014, Sở Xây dựng chủ trì cùng với các sở, ngành liên quan, UBND quận Cái Răng và chủ đầu tư họp xem xét tiến độ thực hiện dự án. Qua rà soát nhận thấy dự án này triển khai kéo dài, tiến độ quá chậm, diện tích đất đã bồi thường theo kiểu "da beo", xen kẽ, nên chưa thể tiến hành đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Dự án đã được gia hạn thời gian thực hiện 2 lần, nhưng chủ đầu tư thực hiện vẫn chưa xong. Sở Xây dựng đã yêu cầu chủ đầu tư có kế hoạch tiến độ triển khai cụ thể; hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định và có đơn xin gia hạn trong đó cần có cam kết ký quỹ, bố trí nguồn vốn để thực hiện. Sở Xây dựng sẽ tiếp tục rà soát dự án này và có đề xuất báo cáo về UBND thành phố hướng xử lý.

Chia sẻ bài viết