02/05/2009 - 08:03

Chính phủ họp thường kỳ tháng 4-2009:

Sẽ bàn về kết quả hội nhập và triển khai gói kích cầu

* Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về khai thác bauxite

(Chinhphu.vn)- Dự kiến diễn ra trong 2 ngày 4 - 5/5/2009, phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4-2009 sẽ nghe báo cáo về tác động đối với Việt Nam sau 2 năm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cũng như tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 30/2008/NQ-CP.

Trước khi được đặt lên bàn nghị sự của phiên họp, báo cáo đánh giá tác động đối với Việt Nam sau 2 năm gia nhập WTO đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Gần đây nhất, ngày 23-4 vừa qua, báo cáo được đưa ra thảo luận, lấy ý kiến tại hội thảo “Đánh giá tác động đối với Việt Nam sau 2 năm gia nhập WTO” do Văn phòng Chính phủ phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội tổ chức.

Các diễn giả nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các nhà quản lý, nhà khoa học, đại diện doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế đã đóng góp các ý kiến quý báu cho báo cáo, nhằm làm rõ hơn những tác động của việc gia nhập WTO đến sự phát triển của nền kinh tế nước ta trong thời gian trước mắt và lâu dài.

Với sự nỗ lực của các bên trong quá trình chuẩn bị, báo cáo sẽ là cơ sở để các thành viên Chính phủ có một cái nhìn tổng thể về chặng đường hội nhập kinh tế của nước ta thời gian qua, từ đó, thảo luận đề ra các giải pháp khắc phục yếu kém đưa ra đường hướng cho Việt Nam hội nhập thành công hơn nữa.

Các thành viên Chính phủ cũng sẽ nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27-2-2007 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam gia nhập WTO.

Bên cạnh vấn đề hội nhập, các thành viên Chính phủ cũng sẽ nghe báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 30/2008/NQ-CP về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Báo cáo này được tổng hợp qua các chuyến công tác của 20 lãnh đạo Bộ, ngành trong tháng 4-2009, theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ đến các địa phương để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội đề ra trong Nghị quyết 30.

Đợt kiểm tra tập trung vào 3 nội dung lớn là chương trình kích cầu; hỗ trợ người lao động mất việc làm và hỗ trợ giảm nghèo đối với 61 huyện nghèo; thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 (Đề án 30).

Tại phiên họp thường kỳ tháng 4-2009, các thành viên Chính phủ cũng cho ý kiến về Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 90/2001/NĐ-CP về trợ giúp phát triển cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, Dự án Luật Bưu chính, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm, dự báo tình hình kinh tế trong nước và thế giới thời gian tới và những vấn đề cần tập trung chỉ đạo.

Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, công tác cải cách hành chính tháng 4-2009 là những nội dung khác tại phiên họp.

* Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã giao các Bộ, ngành, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng bauxite giai đoạn 2007-2015, có xét đến 2025 và triển khai một số dự án khai thác bauxite, sản xuất alumine - nhôm tại khu vực Tây Nguyên.

Thủ tướng yêu cầu việc khai thác mỏ phải bảo đảm tác động tối thiểu đến hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp của địa phương, bảo vệ môi trường.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ Công Thương rà soát lại quy hoạch bauxite trên cơ sở cập nhật tình hình và dự báo mới nhất về tác động của cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế toàn cầu và đề xuất điều chỉnh Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng bauxite giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025, lập Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược, trình duyệt theo quy định.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, tính toán, đánh giá lại hiệu quả dự án alumine Nhân Cơ (Đắk Nông), báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chỉ đạo công tác điều tra cơ bản, thăm dò, xác định trữ lượng tài nguyên bauxite của cả nước nói chung và khu vực Tây Nguyên nói riêng, đồng thời đề xuất việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường đối với các dự án bauxite.

Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn TKV thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường, bảo đảm chất lượng thi công các công trình về xử lý môi trường, Thủ tướng lưu ý TKV cần xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch khai thác mỏ, hoàn thổ, khôi phục môi trường theo trình tự cuốn chiếu, bảo đảm tác động tối thiểu đến hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp của địa phương, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trước khi triển khai thực hiện.

Trước mắt, TKV triển khai các dự án Tân Rai (Lâm Đồng) và Nhân Cơ (Đắk Nông) bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả kinh tế-tài chính. Riêng dự án Nhân Cơ chỉ triển khai sau khi đánh giá hiệu quả kinh tế, báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương có hoạt động khoáng sản bauxite phối hợp với các Bộ, chủ đầu tư thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư, bảo đảm đời sống của nhân dân tại nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ; đặc biệt quan tâm đến việc bảo tồn và phát triển phong tục, tập quán và giữ gìn bản sắc của đồng bào dân tộc trong quá trình bố trí tái định cư.

Giao Bộ Công Thương chuẩn bị báo cáo về tình hình thực hiện các dự án khai thác và chế biến bauxite tại Hội nghị Trung ương sắp tới, đồng thời nội dung quan trọng này cũng sẽ được bổ sung vào Báo cáo kinh tế-xã hội của Chính phủ trình Quốc hội trong kỳ họp tới.

ĐỨC TUÂN-MINH HẰNG

Chia sẻ bài viết