12/12/2018 - 18:10

Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự thành phố

Sáng tạo, đổi mới, đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo 

(CT)- Sáng 12-12-2018, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố chủ trì Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy và đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng bộ Quân sự thành phố năm 2018.


Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố phát biểu tại hội nghị. Ảnh: SƠN HÀ

Năm qua, BTV Đảng ủy Quân sự thành phố đã tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp, trọng tâm là Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu và Nghị quyết của Thành ủy về lãnh đạo nhiệm vụ năm 2018; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chủ đề năm 2018 “Nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, đảm bảo an toàn và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao”. Đồng thời, kịp thời đề xuất, kiến nghị nhiều chủ trương biện pháp có hiệu quả trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố.

BTV Đảng ủy Quân sự thành phố đã chỉ đạo các địa phương hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn, huấn luyện cho các đối tượng đạt 100% kế hoạch, đảm bảo chất lượng; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp. Bên cạnh đó, BTV Đảng ủy Quân sự thành phố thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, định hướng tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ trước những diễn biến phức tạp của tình hình, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. BTV Đảng ủy luôn chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thẳng thắn trong đấu tranh xây dựng; đề ra nhiều chủ trương biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Trung nhận xét BTV Đảng ủy Quân sự thành phố đã tập trung quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của các cấp ủy Đảng một cách sáng tạo, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế ở địa phương, đơn vị. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, sáng tạo, đổi mới, đột phá, xác định các khâu yếu, điểm yếu để chỉ đạo nên chất lượng, uy tín của Đảng ủy Quân sự  các cấp được nâng lên, xây dựng được lòng tin đối với cán bộ chiến sĩ. Đồng thời phát huy tốt vai trò tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Bên cạnh đó, Đảng ủy Quân sự thành phố đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ chiến sĩ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, tập thể BTV Đảng ủy Quân sự thành phố đã luôn thực hiện nghiêm quy chế làm việc, giải quyết hài hòa, đúng đắn các mối quan hệ, tạo sự đoàn kết trong toàn lực lượng…

Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị BTV Đảng ủy Quân sự nghiêm túc tiếp thu, kịp thời khắc phục những hạn chế để xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh…  

SƠN HÀ

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Trần Quốc Trung