15/09/2022 - 06:45

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1- dự án thành phần 2

Quyết liệt triển khai, đảm bảo cơ bản hoàn thành trong năm 2026 

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 192/KH-UBND triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 - dự án thành phần 2. Qua đó, huy động sức mạnh tập thể của các cấp, các ngành thành phố nhằm triển khai đầu tư xây dựng theo phân cấp của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo cơ bản hoàn thành dự án thành phần 2 trong năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2027, góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông của TP Cần Thơ nói riêng và ĐBSCL nói chung.

Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế Quốc hội khảo sát thực tế dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Ảnh: T. TRINH

Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế Quốc hội khảo sát thực tế dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Ảnh: T. TRINH

Trên cơ sở nhiệm vụ và quyền hạn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao triển khai dự án, UBND thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố - chủ đầu tư dự án, chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND thành phố trong việc triển khai dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, khả thi, đồng bộ. Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thực hiện quy trình lựa chọn nhà thầu đúng quy định pháp luật; tham mưu UBND thành phố chủ trì, phối hợp Bộ Giao thông vận tải rà soát phạm vi, tổng mức đầu tư dự án thành phần 2 trong bước báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định pháp luật, bảo đảm tiết kiệm, chống lãng phí. Bên cạnh đó, tổ chức triển khai đồng thời các thủ tục theo thẩm quyền để rút ngắn thời gian thực hiện các công việc: thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, dự toán và lựa chọn nhà thầu…

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND thành phố các công việc: khai thác các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường nằm trong hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng phục vụ dự án; quản lý chặt chẽ việc ban hành giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất bảo đảm đúng quy định pháp luật; rà soát, thống nhất kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo khung chính sách. Sở Giao thông vận tải phối hợp chủ đầu tư đưa ra các giải pháp kỹ thuật về các điểm kết nối tuyến cao tốc với các tuyến vận tải của thành phố. UBND các huyện Vĩnh Thạnh, Thới Lai và Cờ Đỏ chủ động thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Trên cơ sở hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng, phối hợp các đơn vị liên quan xác định sơ bộ nhu cầu tái định cư, rà soát quỹ đất, quỹ nhà tái định cư để xác định địa điểm, hình thức tái định cư; tổ chức triển khai đồng thời một số công việc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xác định các bãi đổ chất thải rắn trong giai đoạn chuẩn bị dự án. Phấn đấu bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 30-6-2023 và cơ bản bàn giao diện tích còn lại trước ngày 31-12-2023…

PV

Chia sẻ bài viết