30/07/2014 - 20:28

Quy trình phát hành văn bản sử dụng chữ ký số cá nhân và tổ chức

(CT)- Sở Nội vụ TP Cần Thơ vừa có Công văn số 976/SNV-CCHC về việc hướng dẫn quy trình phát hành văn bản sử dụng chữ ký số cá nhân và tổ chức.

Theo đó, phòng chuyên môn tham mưu soạn thảo văn bản trình lãnh đạo (Văn bản khi trình có thể được in giấy. Đồng thời, gửi file đến lãnh đạo qua phần mềm Quản lý Văn bản điều hành hoặc mail). Sau đó, lãnh đạo xem và ký duyệt văn bản (sử dụng chữ ký số cá nhân để ký xác nhận trên file, gửi file đã ký đến Bộ phận Văn thư để phát hành qua phần mềm Quản lý Văn bản điều hành hoặc mail). Bộ phận Văn thư phát hành văn bản (khi nhận được văn bản giấy có chữ ký của lãnh đạo đơn vị, vào số đóng dấu và lưu văn bản. Chèn số và ngày, tháng, năm vào file văn bản, sau đó lưu lại). Thực hiện ký số của đơn vị ở vị trí dưới chữ ký số của lãnh đạo. Phát hành file văn bản ký số đến nơi nhận)…

H.D

Chia sẻ bài viết